Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

výběrové řízení
Volná místa
Referent - Odboru komunálních služeb a dopravy.
Milan Batysta
čtyřkolkáři
Z radnice
Hledáme majitele a řidiče čtyřkolek s radlicí, kteří jsou ochotni se zapojit do protahování komunikací a chodníků formou zařazení do plánu zimní údržby.
Robert Zeman
Podzimní slavnosti
Z radnice
V sobotu 13. září proběhl již 3. ročník Městských slavností. Od 10 hodin se na prachatickém náměstí postupně vystřídalo celkem 15 vystupujících - místních skupin a spolků.
Renata Jandová
Týden mobility
Zdravé město
Po větší část minulého století byly městské oblasti v celé Evropě formovány tak, aby lépe vyhovovaly automobilům, často na úkor jiných forem dopravy.
Marie Peřinková
Stromoviny
Sociální oblast
Řada organizací ve městě si vydává své informační zpravodaje. Nejdéle vycházející je Zpravodaj Svazu důchodců Prachatice (v příloze je Zpravodaj na II. pololetí 2014), zajímavé nabídky a zprávy přináší Informační list Seniorské občanské společnosti Prachatice a v neposlední řadě nám byly zaslány Stromoviny z Centra Stroom Dub.
Hana Rabenhauptová
Bezpečnost seniorů
Sociální oblast
Městská organizace Svazu důchodců Prachatice za podpory města Prachatice a Jihočeského kraje s lektorkou Andreou Tajanovskou připravila opakování pravidel Bezpečně pro seniory.
Hana Rabenhauptová
Pohádková země
Ze společnosti
Další akci, která byla osadníky organizována a „mejlovou“ poštou avizována, se stal celodenní výlet o první sobotě v novém školním roce. Výlet byl rozdělen na dvě části – první dopolední se týkala odborného vzdělání účastníků výletu, druhá odpolední část se zaměřila na fantazii dětí.
Jana Hulešová
Dny evropského dědictví
Z radnice
V sobotu 13. a neděli 14. září se v Prachaticích uskuteční letošní Dny evropského dědictví (European Heritage Days, čili ve zkratce EHD). Ty již patří k tradičním zářijovým kulturně společenským akcím s významným poznávacím aspektem.
Antonín Jurčo
deratizace
Z radnice
Pro dosažení tlumícího efektu při hubení hlodavců je v Prachaticích dvakrát ročně prováděna ohnisková deratizace. Povinnost provádění ochranné deratizace je stanovena ze zákona pro všechny osoby, a to jako součást čištění a běžných technologických postupů.
Ivana Jeřábková
Světlušky
Sociální oblast
Dvanáctý ročník sbírky SVĚTLUŠKA, Nadačního fondu Českého rozhlasu probíhá v týdnu od 8. – 12. 9. 2014 i v Prachaticích.
Hana Rabenhauptová
Vystoupení
Z radnice
Ve dnech 5 - 7.9.2014 se zúčastnila delegace z města Prachatice XXII. Výstupu na Pustý hrad.
Robert Zeman
zdravé mlsání
Zdravé město
Zájem o zdravou výživu a zdravý životní styl v Prachaticích stoupá. Svědčí o tom návštěvnost akcí s touto náplní. Seminář Zdravé mlsání, podpořený z grantu Jihočeského kraje oslovil dospělé i děti.
Marie Peřinková
Ultrazvuk
Sociální oblast
Ve Zpravodaji Nemocnice Prachatice se dozvíte o novém ultrazvuku, který získalo radiologické oddělení, ale také o Dnu otevřených dveří na hemodialyzačním středisku a laboratořích klinické biochemie a hematologie v rámci 20. Výročí založení hemodialýzy v Prachaticích.
Hana Rabenhauptová
akce osadníků
Ze společnosti
Poslední prázdninovou sobotu uspořádali osadníci pro děti ze Starých Prachatic a přilehlých osad akci „Loučení s prázdninami “.
Jana Hulešová
Městské slavnosti
Z kultury
Velké náměstí 13.9.2014 od 10:00 hod. Ve dnech 13. - 14.9.2014 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - zpřístupnění zajímavých a vyjímečných památek a objektů.
Jana Hulešová

Stránky