Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

škola
Z radnice
Slavnostní předání stavby - zateplení budovy ZŠ Zlatá stezka č. p. 387 Prachaticích, budovy Základní školy (dříve zvláštní, speciální) proběhlo 27. 8.2015 za účasti vedení města.
Hana Rabenhauptová
dvur
Životní prostředí
Sběrný dvůr i Kompostárna v Krumlovské ulici jsou připraveny na zahájení provozu. Brány obou zařízení se poprvé otevřou v úterý 1. září. Občané ve sběrném dvoře odložit všechny druhy komunálních odpadů, nebezpečné odpady i bioodpady (trávu, větve apod.). Rovněž zde mohou zdarma odevzdat použitá elektrozařízení.
Marie Peřinková
pivovar pramen
Z radnice
Upozorňujeme, že voda z Pivovarského pramene v současné době nesplňuje limitní hodnoty stanovené pro pitnou vodu.
Ivana Jeřábková
motorky
Sociální oblast
Závody odrážedel na Dopravní hřiště v Prachaticích (v Parku mládí), v pátek 28. 8. 2015 od 15:00 hodin, připravil Portus Prachatice s doprovodným programem pro celou rodinu.
Hana Rabenhauptová
rodinné hry
Zdravé město
I v letošním roce jsme pro vás připravili již 10. ročník Rodinných sportovní her. Každoročně jsou RSH provázány s Během pro zdraví. Jeho pořádání si vzala na starost Základní škola Zlatá stezka Prachatice. Domu dětí a mládeže v Prachaticích, jako pořadatelům RSH, nejde jen o sportování dětí, ale především celých rodin.
Hana Rabenhauptová
spolky
Sociální oblast
Od 1. ledna 2014 je účinný nový Občanský zákoník č.89/2012 Sb. Tento zákon mj. nově upravuje tzv. „spolkové právo“. Každé občanské sdružení, které existovalo do konce roku 2013, se dnem 1. 1. 2014 stalo spolkem.
Hana Rabenhauptová
plyš
Sociální oblast
V září to bude rok, co Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory otevřelo Prachatický dobročinný obchůdek v prostorách na Zlaté stezce 133. Během tohoto období si získal stálé zákazníky i štědré dárce, kteří se k nám pravidelně vracejí. Mezi naše zákazníky a dárce patří nejenom lidé z Prachatic a blízkého okolí, ale i ze Slovenska nebo Švýcarska.
Hana Rabenhauptová
rozhlas
Dopravní omezení
Upozorňujeme na úplnou uzavírku Horního náměstí v Prachaticích, která se uskuteční dne 29.8.2015 a dne 19.9.2015. Důvodem úplné uzavírky je konání soutěže požárních družstev nočního a denního poháru starosty města Prachatice. Uzavírka je provedena bez vyloučení pěšího provozu.
Ivana Jeřábková
ČCK
Sociální oblast
Český červený kříž je jednou z národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže, které pracují ve 189 zemích světa. Tyto národní společnosti spolupracují při řešení různých mimořádných událostech či katastrofách.
Hana Rabenhauptová
bowling
Sociální oblast
Již několik let se schází střídavě v Prachaticích, Volarech a ve Vimperku senioři a zdravotně postižení na bowlingu TŘÍ MĚST. Tentokrát ve Zlaté hvězdě ve Vimperku. Turnaj připravila MO Svazu tělesně postižných Vimperk.
Hana Rabenhauptová
tábor
Zdravé město
Další z úspěšných táborů pro děti nejen z našeho města, ale i okolí skončil díky vzorné organizaci Jogacentra Prachatice (Zlatá stezka 145, Prachatice). Tábor probíhal od 17. – 21. srpna 2015.
Hana Rabenhauptová
Hospic
Sociální oblast
V Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích mají nádhernou zahradu. Stojí za prohlídku. Paní ředitelka Hana Vojtová tam nechala nainstalovat krásné dřevěné sochy, byly vysázeny květiny, stromy, upraven terén, …. Zahrada vznikla v rámci projektu „Zahradní terapie – sociální zapojení a inkluze prostřednictvím zahradně-terapeutických opatření a aktivizací.
Hana Rabenhauptová
krebulskříňka
Sociální oblast
Prachatice, srpen 2015 – KreBul, o.p.s. se nechala inspirovat v Německu dobrovolnickou skříňkou a zřídila svou vlastní KreBulskříňku. Zde budou prodávány různé výrobky na podporu aktivit organizace.
Hana Rabenhauptová
radnice
Životní prostředí
Město Prachatice ve spolupráci s Technickými službami Prachatice s.r.o. zavede od září pro občany města oddělený sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen bioodpad).
Josef Starý
Hulák
Ze sportu
Cvičení Shape Dance s Míšou, cvičení Elite Gym Lhenice, Hokejbal zdarma, Koncert Ivana Boreše.
Jana Hulešová

Stránky