Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

Miloš Zeman
Z radnice
Hejtman Jihočeského kraje JIří Zimola si Vás dovoluje pozvat na setkání občanů města Prachatice a okolních obcí s pezidentem České republiky panem Milošem Zemanem dne 2. června 2016 ve 13:50 hodin na Velkém náměstí v Prachaticích.
Jana Hulešová
letní kino
Z radnice
V pondělí 30. května od 17:00 hodin se ve Společenském sále Národního domu na Velkém náměstí v Prachaticích uskuteční veřejné projednání architektonické studie rekonstrukce letního kina v Prachaticích.
Antonín Jurčo
radnice
Volná místa
Městský úřad Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo REFERENT odboru stavebně správního a regionálního rozvoje.
Milan Batysta
obrázek
Z kultury
Prachatický pohádkový den se uskuteční 1. června, začátek již v 9,00 hodin v Národním domě.
Renata Jandová
dny duchovní hudby
Z kultury
Město Prachatice - odbor kultury, školství a cestovního ruchu zve dne 2.6. , 9.6. a 16.6.2016 v Kostele sv. Jakuba Prachatice na XXI. Dny duchovní hudby.
Renata Jandová
rozhlas
Dopravní omezení
Městský úřad Prachatice odbor komunálních služeb a dopravy povoluje úplnou uzavírku z důvodu stavby pódia a konání akce "Návštěva prezidenta republiky".
Jana Hulešová
noc literatury
Z kultury
Dne 11. května 2016 se uskutečnila Noc literatury v Prachaticích, kterou připravila Městská knihovna Prachatice ve spolupráci s Českým centrem Praha.
Jana Hulešová
domov
Sociální oblast
V Domově Matky Vojtěchy připravili zaměstnanci na 30. 5. 2016 (pondělí) přednášku pro veřejnost Jana Kábrta: Církev a problémy současného světa (Rodina, sex a migrace), na kterou jste zváni. Domov Matky Vojtěchy, Hradební 164, Prachatice od 17:00 hodin v přízemí domova.
Hana Rabenhauptová
den dětí
Sociální oblast
Jana Schwarzová, ředitelka Farní charity Prachatice pozvala 29. 5. 2016 do zahrady Charitního domova sv. Dominika Savia v Prachaticích od 14:00 hodin i děti z města na zábavné odpoledne, plné her a soutěží.
Hana Rabenhauptová
vítání občánků
Z radnice
V úterý 17.5.2016 starosta města přivítal do života nové prachatické občánky.
Jana Hulešová
závody
Sociální oblast
Město Prachatice prostřednictví dotačního programu Volnočasové aktivity podpořilo akci Jarního závodu pro seniory Domova seniorů Mistra Křišťana. Akce se uskutečnila v zahradě domova seniorů nejen za podpory finančních prostředků města, ale také podpory samotného Domova seniorů a především díky organizátorům a dobrovolníkům.
Hana Rabenhauptová
klienti
Sociální oblast
Klienti Domova sv. Anežky z Týna nad Vltavou navštívili Prachatice. V čele skupinky, vedle sociálních pracovníků, byl ředitel Mgr. Jan Dudlíček. Klienti, kteří mají různé zdravotní handicapy. Prošli město a také sledovali bariéry, bezbariérovost města, a přístup ke zdravotně postiženým, možnosti zapojení se do různých aktivit. Průvodci se stali zástupci města a praktikanti.
Hana Rabenhauptová
důchodce
Sociální oblast
Dne 16. 5. 2016 odpoledne jsme byly v rámci praxe navštívit Klub důchodců Pod Hradbami - MO Svazu důchodců Prachatice. Začátek byl v půl druhé. V hlavní místnosti byly obsazeny tři stoly.
Hana Rabenhauptová
karel IV.
Sociální oblast
V domu Křižovatka u parku na Zlatých stezce 145 v Prachaticích, prostorech SeniorPointu se sešla skupina seniorů na již druhém setkání, kterým si senioři připomněli 700 let narození KARLA IV.
Hana Rabenhauptová
dítě
Sociální oblast
Již dvacet dva let si v ČR připomínáme Mezinárodního dne rodin. V Prachaticích jak město, tak neziskové organizace, školy připravily řadu zajímavých aktivit.
Hana Rabenhauptová

Stránky