Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

bílá pastelka
Sociální oblast
K nejlepším dobrovolníkům v charitativní sbírce Bíla pastelka opět patřili zástupci ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých z Prachatic. Jitka Sojková a Marie Mrázová se zúčastnily v Praze slavnostního vyhodnocení a ocenění dobrovolníků.
Hana Rabenhauptová
vojaci
Ze školství
Žáci 9. A ze ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, se zúčastnili projektu Srdce z lásky darované vyhlášeného časopisem Age management. Od poloviny října se zamýšleli nad tím, komu by chtěli srdce darovat a proč. Měli spoustu nápadů, ale jeden byl ten skvělý – vzdát hold padlým ve druhé světové válce.
Jana Hulešová
telefon
Sociální oblast
SENIOR TELEFON ŽIVOTA 90 –je telefonickou krizovou pomocí - poslání této sociální služby (§ 55 zákona č. 108/2006 Sb.) Senior telefon, je poskytování nepřetržité, bezplatné telefonické krizové pomoci seniorům za účelem poskytnutí podpory a pomoci k zvládnutí krizové situace vlastními silami a dosažení předkrizové úrovně.
Hana Rabenhauptová
knihovna
Z kultury
Městská knihovna Prachatice pozvala dne 4.2.2016 do Literární kavárny v Domově seniorů Mistra Křišťana herce Divadla Járy Cimrmana pana Miloně Čepelku a spisovatele a hudebníka Ing. Josefa „Pepsona“ Snětivého.
Jana Hulešová
hřiště
Sociální oblast
Na jaře 2016 Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. uskuteční projekt Regenerace sil sociálních pracovníků. Tento projekt je realizován za spolupráce Mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem.
Hana Rabenhauptová
senior
Sociální oblast
Smyslová aktivizace – metoda zaměřená na seniory trpící demencí, jejímž cílem je podpořit a co nejdéle zachovat jejich samostatnost a soběstačnost. Klíčovými pojmy jsou respekt, úcta a láska. Myšlenka Smyslové aktivizace (Sensorische Aktivierung) pochází z Rakouska, v České republice je její neúnavnou průkopnicí Hana Vojtová.
Hana Rabenhauptová
ruka
Z radnice
Starosta Martin Malý v rozsáhlém článku popisuje, proč si nyní město musí pořídit nový služební vůz Škoda Superb. Za článek děkuji i za zveřejněné tabulky o stavu vozidel.
Robert Zeman
auto
Z radnice
Město a jím řízený městský úřad je ze zákona povinno zajišťovat širokou oblast samosprávné i přenesené působnosti v rámci výkonu veřejné správy. Pro zvládnutí značného počtu souvisejících úkolů a agend, je nezbytné též kvalitní logistické zajištění z hlediska dopravy.
Martin Malý
lidl
Z radnice
Společnost Lidl Česká republika v.o.s. i v letošním roce vyhlásila projekt Rákosníčkova hřiště, který je zaměřen na rozvoj volnočasových aktivit dětí. Můžeme získat dětské hřiště, které spojuje známý motiv pohádkové postavy Rákosníčka, který se stal i součástí herních prvků.
Ivana Jeřábková
ruka s propiskou
Ze společnosti
Český statistický úřad organizuje v roce 2016 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice, které navazuje na přechozí ročníky tohoto šetření. Vlastní šetření proběhne v době od 6. února do 5. června 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Jana Hulešová
Z kultury
Z důvodu náhlé zdravotní indispozice paní Jitky Čvančarové je dnešní večerní představení D.Gordon: Cena za něžnost ZRUŠENO.
Věra Houšková
hospic
Sociální oblast
Hospic sv. J. N. Neumanna a Domov Matky Vojtěchy mají za sebou úspěšný PLES a již veřejnosti vedle otevřeného parku nabízí řadu dalších zajímavých vstupů do jejich činnosti.
Hana Rabenhauptová
masopust
Ze školství
Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 zve děti, rodiče a ostatní zájemce na masopustní průvod masek. Průvod se uskuteční 9. února 2016. Odchod od školy v 9,30 hodin, příchod na Velké náměstí cca v 10,15 hodin. Masky vítány!
Jana Hulešová
jednání
Sociální oblast
V loňském roce město Prachatice podpořilo vznik Kontaktního centra SeniorPointu Prachatice a s tím i spojené aktivity. Jedou z nich je vydávání bulletinu a to vždy jednou za čtvrt roku.
Hana Rabenhauptová
knihovna
Sociální oblast
V únoru připravila pro seniory místní knihovna pokračování přenášek v rámci Univerzity třetího věku
Hana Rabenhauptová

Stránky