100% účast v komisi sociální a prevence kriminality

komise
Poprvé v novém roce (10. března 2016) se sešla komise. Na programu bylo hned několik bodů ke schvalování, projednání. Úvod patřil předání jmenování nové člence komise, kterou se stala paní Klára Černá. Komise zaznamenala 100% účast. Jednání proběhlo ve Vzdělávacím institutu sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. Prachatice.
Hana Rabenhauptová
Ředitelka Vzdělávacího institutu sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. Prachatice Eva Předotová informovala o možnostech, aktivitách a prostorech daného zařízení. Pozvala k prohlídce. Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o. p. s.  zahájil svoji činnost na podzim roku 2013. Klade za cíl vzdělávání odborné, ale i laické veřejnosti. Snahou je poskytnout, předat široké spektrum informací a zkušeností v otázkách přímé zdravotnické a zdravotně sociální péče o těžce nemocné a umírající  pacienty. Nabízí též ucelený pohled na problematiku demencí a přístupy k lidem s Alzheimerovou chorobou.    Nabízeny jsou odborné semináře a kurzy, konference. Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. je ve spolupráci s Hospicem sv. Jana N. Neumanna  a Domovem Matky Vojtěchy organizátorem celé řady benefičních, kulturních a sportovních akcí, jejichž snahou je prosadit myšlenky hospicové péče a dalších pomáhajících profesí.

Komise projednala projekt Aktualizace komunitního plánování na rok 2017 připravený do výzvy Jihočeského kraje, projekt Prevence kriminality na rok 2016do výzvy Ministerstva vnitra ČR, Aktualizaci plánu prevence kriminality na rok 2016. Zabývala se podněty z fóra Zdravého města Prachatice pro oblast prevence, zdraví a sociálních služeb. Projednala a doporučila RM schválit přidělení bytů zvláštního určení v Domu s pečovatelskou službou na Skalce. Připravovala Den zdraví, ale také odpovídala na podněty občanů.

Hosty komise se staly Ivana Voráčková z odboru sociálních věcí a  Blanka Rokůsková z Městské policie Prachatice.

Své podněty, dotazy a návrhy pro komisi můžete poslat na adresu: pomoclidem@prachatice.cz, nebo vhodit do schránky na podněty v 1. patře Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3.

 

Členové Komise sociální a prevence kriminality Rady města Prachatice

Lenka Pražáková, předsedkyně

Miroslav Bojanovský

Petra Stieblerová

Milada Havelková

Jan Dudek

Jana Vítová

Milada Ježková

Klára Černá

Iva Mullerová