120 seniorů v únoru uplavalo 29 kilometrů, přeplavalo svůj La Manche

bazén
V dubnu nabízíme pro senzační seniory tanec. Přeplav svůj La Manche, tak se jmenovala kampaň, kterou oznámil již druhým rokem Klub SENSEN (senzační senioři) a zapojili se do ní jak senioři (nejstaršímu 87 let) tak ti, kteří se na vstup do důchodu připravují (generace 55 plus).
Hana Rabenhauptová

Město Prachatice přihlásilo své seniory (napříč všemi spolky, kluby, organizacemi i jednotlivci) do Prahy. V letošním roce, kdy únor zaznamenal i v Prachaticích hodně onemocnění (chřipky), se přesto našlo mnoho těch, kteří se do kampaně zapojili. Jednotlivci i celé skupinky. Do kampaně se zapojili i senioři ze Seniorské občanské společnosti, kteří navštěvují již několik let, každý pátek, Plavecký bazén v Prachaticích a plavou, setkávají se a využívají nově i vířivku.

Na závěr kampaně byly uskutečněny v Plaveckém bazénu v Prachaticích závody „Přeplav dva bazény ve dvou“. Závodů se zapojilo 12 organizací (Klub SENSEN, Klub českých turistů, Městská organizace Svazu důchodců Prachatice, Klub důchodců Pod Hradbami, KreBul, Sport pro všechny, Senior taneční country klub SenSen, Svaz tělesně postižených, Klub zdravotně postižených Prachatice, Klub vojenských důchodců a Seniorská občanská společnost). Hlavním rozhodčím se stal Miroslav Lorenc, zastupitel města Prachatice.

Ocenění jednotlivců i dvojic proběhne v KC KreBul, o. p. s. Prachatice 17. 3. 2016 od 15:00 hodin, v rámci setkání seniorů v SeniorPointu na téma Jižní Čechy olympijské – město v pohybu. Miroslav Lorenc, ocenil ještě v bazénu aktivitu seniorů, nejen v oblasti plavání, ale i přátelskou atmosféru, která přes napětí při závodech vládla. Velmi dobrý výkon podala dvojice reprezentující Klub vojenských důchodců, Sport za všechny, Senior taneční country klub SenSen. Ocenění si zaslouží i dvojice, které bylo přes 150 let. Nebo za STP lidé senioři s tělesným postižením, ale i všichni ostatní. Na oficiální výsledky si tedy ještě 14 dní počkejme.

Poděkování patří Miroslavu Lorencovi, zastupiteli města, který dodával závodům nádech profesionality, kvality (plavčík, trenér v Plaveckém bazénu v Prachaticích) a garantovi Jaroslavě Hauptmanové, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Prachatice, který sociálně aktivizační činnosti, součinnost neziskových organizací ve městě podporuje.

Již dnes připravujeme další velkou kampaň pro seniory s výukou tance „Odpoledne se swingem“ 19. 4. 2016. Tanečníci, senioři mající zájem, ozvěte se co nejdříve na adresu: hana.rabenhauptova@mupt.cz

Hanka RH+