Architektonická soutěž revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích

Město Prachatice vyhlašuje architektonickou soutěž revitalizace Štěpánčina parku

Město Prachatice dnem 20. března na základě usnesení Rady města Prachatice č. 1920/2017 ze dne 13. března 2017 vyhlašuje architektonickou soutěž revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích.

Níže naleznete soutěžní podmínky. Samotné soutěžní podmínky jsou uveřejněny také na internetových stránkách České komory architektů www.cka.cz.

Soutěžní návrhy lze podávat do 2. června 2017.

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - krajinářského návrhu revitalizace Štěpánčina parku a navazujících ploch v Prachaticích. Jedná se o návrh funkčního a uživatelsky přívětivého pojetí parku a navazujících ploch a zlepšení pěšího propojení do navazujícího území. Cílem je zatraktivnění parku a navazujících ploch pro všechny jeho uživatele tak, aby plnil funkce plnohodnotného veřejného městského prostoru (zejm. odpočinek, setkávání, společenské akce, komunikační prostor), současně zlepšení jeho funkce z hlediska prevence proti důsledkům přívalových dešťů.

 Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

 

Dotazy a odpovědi:

PDF dokument  Dotazy a odpovědi

PDF dokument  Dotazy a odpovědi - příloha

JPG soubor Letní kino Prachatice - situace

 

Dokumenty ke stažení:

PDF dokument  Soutěžní podmínky architektonické soutěže

JPG soubor  Zájmové území (a_Zajmove_uzemi.jpg)

PDF dokument  Studie rekonstrukce letního kina (b_Studie_rekonstrukce_letniho_kina.pdf)

JPG soubor  Rozsah architektonické studie rekonstrukce letního kina (c_1_Letni_kino_rozsah_respektovani.jpg)

PDF dokument  Rozsah architektonické studie rekonstrukce letního kina - situace, detail (c_2_Letni_kino_rozsah_respektovani_Situace_detail.pdf)

PDF dokument  Výsledky veřejné ankety (d_Anketa_verejnosti_vysledky_celkove.pdf)

PDF dokument  Podněty veřejnosti (e_Podnety_verejnosti_souhrn.pdf)

Microsoft Word  Bilanční tabulka (f_Bilancni_tabulka.doc)

PDF dokument  Bilanční tabulka (f_Bilancni_tabulka.pdf)

Microsoft Word  Smlouva o poskytnutí a užití dat (g_Smlouva_poskytnuti_dat.doc)

PDF dokument  Smlouva o poskytnutí a užití dat (g_Smlouva_poskytnuti_dat.pdf)

PDF dokument  Územní plán - textová část (h_1_Uzemni_plan_text.pdf)

PDF dokument  Územní plán - hlavní výkres (h_2_Uzemni_plan_hlavni_vykres.pdf)

PDF dokument  Územní plán - veřejná infrastruktura (h_3_Uzemni_plan_verejna_infrastruktura.pdf)

PDF dokument  Územní plán - koordinační výkres (h_4_Uzemni_plan_koordinacni_vykres.pdf)

PDF dokument  Dendrologický průzkum - zpráva (i_1_Dendrologicky_pruzkum_zpráva.pdf)

PDF dokument  Dendrologický průzkum - mapa (i_2_Dendrologicky_pruzkum_mapa.pdf)

PDF dokument  Dendrologický průzkum - tabulky (i_3_Dendrologicky_pruzkum_TABULKY.pdf)

PDF dokument  Dendrologický průzkum - legenda (i_4_Dendrologicky_pruzkum_legenda.pdf)

PDF dokument  Závazné stanovisko památkové péče (m_ZS_PP.pdf)

Microsoft Word  Popis parku (j_Popis_parku.docx)

PDF dokument  Popis parku (j_Popis_parku.pdf)

PDF dokument  Historické fotografie (k_Foto_historicke.pdf)

PDF dokument  Ilustrační fotografie z akcí ve Štěpánčině parku (l_Foto_akce.pdf)

PDF dokument  Informace o úhrnu srážek a intenzitě deště (n_Uhrn_srazek_intenzita_deste.pdf)