Budoucnost: Rodiče a děti, zaměstnání, vzdělávání, euroklíče

maminky
Starosta města Prachatice Martin Malý se setkal s rodiči (maminkami), kteří jsou na RD a jsou zaměstnanci našeho úřadu společně s vedoucím odboru kanceláře starosty Milanem Batystou (personalistou) a jejich dětmi.
Hana Rabenhauptová

Rovné příležitosti – informace z radnice dostávají rodiče (na rodičovské dovolené) našeho úřadu (tč. 7)prostřednictvím dostupných zdrojů jako jsou www.prachatice.eu, Radniční list, SMS systém zasílání zpráv, Městské vysílání kabelové televize, ale i prostřednictvím setkání s vedením města, tentokrát 13. 1. 2016 se starostou města Prachatice Martinem Malým na prachatické radnici.

Program byl sestaven z krásného vystoupení dětí ze Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 387 pod vedením Jany Kocourkové (tanec), povídání se starostou o aktuálních tématech města (mezitím pracovníci Rodinného centra Sluníčko pod Portusem Prachatice zajistili hlídání dětí) a došlo také na otázky návratu do zaměstnání, další vzdělávání (z toho měl radost personalista Milan Batysta). Rodiče, byť tč. na RD se mohou účastnit seminářů v rámci dalšího vzdělávání.

Došlo i na předání euroklíčů, které mohou maminky využít po celé ČR a EU v místech, kde jsou dveře osazeny eurozámky (WC, výtahy a podobně).

Hanka RH+