F.R.Čech: DÍVČÍ VÁLKA ( Festival Štít 2016 )

Ochotnický divadelní spolek SCHODY Sušice

Soutěžní představení v rámci Festivalu amatérského divadla Štít 2016.

Když Libuše odešla do návi, viděly dívky z její družiny, že nejsou již u takové vážnosti, jakou mívaly za živobytí své paní. Těžko to nesly, hořce vzpomínaly těch dob, kdy jejich kněžna samojediná vládla zemi a mužům všem, a hněv se jim rozjitřil, když nejeden z mužů řekl jim s úsměškem: "Panovaly jste, klaněli jsme se vám, a hle, teď jste jako bludné ovce!" I tak bychom mohli uvést známou hru F. R. Čecha, ve které nejde pouze o věčný boj mužů proti ženám (a naopak), ale hlavně o pobavení diváka. Jak dopadne Vlastina touha po Přemyslovi? Dokáže Šárka přivábit svého Ctirada? A poštěstí se Kazi zkrotit Bivoje? Nejen na tyto otázky Vám odpoví humorné a lehce lechtivé představení Ochotnického DS SCHODY Sušice.

Hrají: Přemysl – Miroslav Hošek, Bivoj – Pavel Vinický, Ctirad – Martin Janouch, Lumír – Martin Vítovec, Vojen a Častava – Radek Nakládal, Okov Rakev – Vladimír Dobšovič, Vlasta – Marie Kratochvílová, Kazi – Irena Homolková, Šárka – Jiřina Poláková, ženy z družiny – Linda Homolková a Markéta Černá
Režie: Zuzana Navrátilová

PŘEDPRODEJ OD 15.2.2016.
Datum akce: 
07.03.2016 - 19:00
Kategorie akce: 
Kultura
Oblast akce: 
Divadlo