Jaké z uvedených podnětů mají Prachatice prioritně řešit? Hlasujte o nich v anketě!

plakát
Seznam 18 priorit nastavili účastníci Fóra Zdravého města. K jejich pořadí se nyní mohou vyjádřit všichni občané, případně přidat podnět, který na jednání nezazněl.
Marie Peřinková

Hlasujte do 10. března na https://www.d21.me/vote/VJPOFxxol

Seznam priorit:

Životní prostředí, plán odpadového hospodářství

Revitalizace Háječku u hřbitova (prořezávka)

Realizace revitalizace Štěpánčina parku, zvážení návrhu na oplocení


Rozvoj města, zaměstnanost, podnikání, investice

Realizovat sportovní halu s atletickou dráhou

Obnovit vodovodní řád v lokalitě Sady (Černohorská, Lesní, Sokolovská)


Sociální oblast, bezpečnost a prevence

Osvětová činnost v rámci prevence – senioři, bezpečnost

Financování sociálních služeb - pravidla


Doprava, parkování, stav komunikací

Na kruhové objezdy (PENNY, LIDL) doplnit vhodný symbol města jako upoutávku pro turisty

Vytvořit parkoviště v Sídlišti Pod Hradbami v proluce (na travnaté ploše mezi domy) pro rezidenty

Školství, výchova, vzdělávání

Využití prostoru u komerční banky  - herní prvky pro děti včetně parku s přírodní zahradou

Nová budova Dřípatky

Kultura, sport, volný čas, cestovní ruch

Nová knihovna a Komunitní kulturní centrum

Oprava stávajících sportovních zařízení s přihlédnutím k rozvoji mládeže a vytvoření ucelené koncepce rozvoje sportu ve městě

Zdraví obyvatel, zdravý životní styl

Zavedení zdravých svačin do škol

Kurz první pomoci a sebeobrany

 

 

 

 

 

 

Plakát