Jubilejní masopustní průvod prošel Prachaticemi

masopust
O dodržování staročeských tradic se již desátým rokem snaží žáci ZŠ Zlatá stezka 240. Také letos vyšli na masopustní úterý do prachatických ulic, aby potěšili všechny kolemjdoucí občany.
Jana Hulešová

A že byl masopustní průvod opravdu pestrý, o tom svědčí více než dvě stě masek, které si do průvodu připravili všichni žáci I. stupně spolu se svými třídními učitelkami. S organizací průvodu pomáhali i starší žáci ze žákovské rady. Svým zpěvem a krásnými maskami nás doprovázely také studentky SPgŠ Prachatice.

Za doprovodu harmoniky, klarinetu a vozembouchu vyšel průvod od školy a pokračoval s malými zastávkami ulicí Jánskou, Zahradní, Dolní bránou až na Velké náměstí. Zde na nás čekali představitelé městského úřadu v čele s panem místostarostou Janem Klimešem a paní Jiřinou Dolejškovou. Pan místostarosta nám udělil povolení k pořádání masopustního reje a společně s paní ředitelkou Lenkou Královou si zatančil v masopustním kolečku. Nechyběly ani masopustní koláčky, které jsme nabízeli všem kolemjdoucím a přítomným na Velkém náměstí. Mile nás potěšili také naši mladší kamarádi z MŠ Prachatice, kteří nás svou účastí přišli podpořit. Masopustní průvod byl ukončen v divadelním sále školy, kde žáci ze žákovské rady připravili pro děti diskotéku a soutěže s drobnými odměnami.

Poděkování patří rovněž všem, kteří obdařili děti věcnými dárky nebo škole věnovali finanční hotovost.

Informace poskytla: Mgr. Jana Ištoková, učitelka ZŠ Zlatá stezka