KPSS: Služby pro osoby se sluchovým postižením na Zlaté stezce 133

sluch
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Prachatice převzalo od ledna 2016 od Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Prachaticích služby pro sluchově postižené občany. Změna byla dlouhodobě připravována v rámci komunitního plánování sociálních služeb.
Hana Rabenhauptová

Vedle poradenství ohledně používání a udržování naslouchadel dokáží v centru poradit i o dalších kompenzačních pomůckách pro sluchově postižené (indukční smyčky, vibrační budíky, zesilovací zařízení).

Mezi další doplňkové služby patří praní ušních tvarovek v ultrazvukové čističce, prodej a výměna vodicích hadiček do naslouchadel, prodej baterií, univerzálních ušních koncovek dudlík a hříbek, čistících kartáčků a štětečků.

Ohledně naslouchadel nabízí centrum poradenství a informace o jejich údržbě, ale pro opravy je vždy potřebu kontaktovat servisní firmu.

V ultrazvukové pračce se mohou prát i brýle.

Veškeré naše služby naleznete na Zlaté stezce 133 v prostorách Půjčovny kompenzačních pomůcek.

V současné době pracoviště neumožňuje seřízení sluchadel, ale pracoviště České Budějovice již dlouhodobě spolupracuje se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v Praze a organizuje pravidelné servisní dny.

Bližší informace:

Mgr. Hanka Vlasáková, DiS.

ředitelka Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. a

vedoucí pracoviště Prachatice

SNP 559, 383 01 Prachatice

Telefon: 721 001 422, 388 316 009

Webové stránky: www.jczps.cz

IČ 26594463