Lyžařské běžecké tratě

sníh
Lyžařské stopy pro Město Prachatice zajišťují od roku 2004 Městské lesy Prachatice. V témže roce byl zakoupen sněžný skútr Tajga, za kterým je tažen jednoduchý „stopař“.
Jana Hulešová

Kvalita stopy záleží na řadě objektivních podmínek,  jako je vrstva sněhu, jeho teplota, struktura sněhu. Další jsou ovlivnitelné podmínky jako je četnost projíždění stop, rychlost jízdy skútru apod.

Požadavky zkvalinění stopy vedly Městské lesy Prachatice k zakoupení zařízení na vytváření lyžařských stop  Snow-Liner. Tažné zařízení za traktorem sestává z frézy na zpracování sněhu, upravovacího   pásu a dvou stopovačů.  Zařízení lze tak používat ve třech  variantách, jeden stopovač, dva stopovače, bez stopovačů pro „bruslení“ apod.

Podmínkou je rovný podklad a minimálně 15 cm souvislé vrstvy  sněhu. Nedočkavost  a to nejen  běžkařů  vedla k tomu, že zařízení bylo použito předčasně, čímž došlo  již  při druhém výjezdu k jeho poškození  (střet  frézy s tvrdým podkladem). Tak jako se při  0° C nezaleduje přírodní kluziště, tak  i při 10 cm nesouvislé sněhové pokrývky nelze vytvořit lyžařskou umělou stopu.

Tak jak se vyvíjí zařízení  k úpravě stop a výše sněhové pokrývky v minulých létech dochází i ke změně tras:

  1. Tankovka  - dostupná z města, rovinatý terén, ale málo sněhu. Navíc střet vícero zájmů – pěší turistika,  pejskaři  , ale i neukáznění  motoristé, kteří nerespektují ani zákaz vjezdu ani upravené lyžařské stopy.  Ty zpravidla po dvou hodinách již  jsou zničené.
  2. Okruh na Sedélku – relativně více sněhu, není střet s pěšími. Dostupné parkoviště okruh vhodný i pro děti.  Lokalita je však ve správě Lesů ČR a dohoda s Městem Prachatice je jasná. Lesy ČR umožní úpravu stop, pokud se v této lokalitě lesnicky nebude  pracovat. V letošním roce zde probíhá těžba dřeva, předchozí léta byl tento okruh bohatě využíván.
  3. Okruh parkoviště Sedélko ke křížku a dále k věži Libín. Nově vytvořený okruh, aby bylo možno upravovat frézou za traktorem.   V místech procházejících  zapojeným lesem bývá méně sněhu.
  4. Okruh Klení. Tj. odbočka z asfaltu na Libín po lesní cestě Klení s vyhlídkou na Prachatice.

Téměř 4 km dlouhý okruh neprávem minimálně  využívaný.

Chybou je, že  najížděné stopy dnes nekorespondují se zákresem na informačních tabulích a tyto je třeba  do příští sezóny opravit.

V zimních měsících  se musí Městské lesy „uhýbat“ při své těžební činnosti   běžeckým stopám, což činí nemalé organizační problémy.  I v tomto období  je však nutno zajišťovat rovnoměrně celoroční těžby, které se pohybují kolem 8 tisíc m3.

Informace poskytl: Za Mě lesy PT, jednatel  Ing. František Štěrba