Město Prachatice postupně obnoví vozový park

auto
Město a jím řízený městský úřad je ze zákona povinno zajišťovat širokou oblast samosprávné i přenesené působnosti v rámci výkonu veřejné správy. Pro zvládnutí značného počtu souvisejících úkolů a agend, je nezbytné též kvalitní logistické zajištění z hlediska dopravy.
Martin Malý

Město v současnosti vlastní pro uvedené účely celkem 7 osobních vozů, z nichž některé jsou vzhledem k frekvenci využití již na hranici životnosti  a proto je nezbytné zahájit postupnou obnovu vozového parku. Při pohledu do přiloženého seznamu je zřejmé, že jen 2 automobily mají najeto výrazně méně než 200 000 km. Celkem ujedou veškerá osobní auta za rok více než 120 000 km (údaje za rok 2015). Nevětší počet pak najedou automobily střední a vyšší třídy jako jsou dvě Škody Octavie a Škoda Superb (celkem 78 000 km/rok), když nebudeme počítat devítimístný Mercedes. Na všech pět ostatních automobilů zbývá tedy něco málo přes 40 000km/rok.  Důvod je zřejmý. Tři výše zmíněné automobily slouží především pro dálkové jízdy. Nejčastěji to bývají služební cesty úředníků vykonávajících státní správu jako je například zabezpečení sociálně právní ochrany dětí, kdy například musí v rámci státem zadaných povinností v jednom jediném dnu absolvovat cestu do dětského domova třeba na druhý konec republiky a zpět. Není výjimkou, že tak mohou zaměstnanci včetně řidiče strávit v automobilu v jednom dnu 8 až 10 hodin. Tyto automobily se používají také pro cesty zaměstnanců úřadu na různá školení a taktéž pro vedení města. Vedení města pro porovnání najezdí těmito třemi vozidly do 20% veškerých ujetých km za rok.  Z důvodu stárnutí vozového parku, po projednání se zainteresovanými zaměstnanci a tajemníkem úřadu vedení navrhlo nezbytné systémové řešení. S ohledem na zaměstnance absolvující nejdelší cesty především automobily typu Škoda Octavia popřípadě Superb a jejich bezpečnost, je v rozpočtu města  na rok 2016 zařazena i položka na koupi jednoho automobilu značky Škoda Superb. Nahrazuje se tedy čtrnáct let starý automobil Škoda Superb, který má najeto cca 260 000 km. Tento vůz se například porouchal při služební cestě v minulém roce v Praze tak, že se úředníci museli vrátit domů jiným způsobem. Do Návrhu rozpočtu města Prachatice 2016 byl tedy navržen náhradou za starý automobil Škoda Superb koupě vozu stejné značky i typu. Starý Superb tedy z opatrnosti s odkazem na zkušenosti nelze pokládat pro dálkové cesty již jako stoprocentně spolehlivý. Starý automobil bude sloužit dál, ale už jen pro jízdy do nedalekých cílů v rámci JČ Kraje. Nový automobil Škoda Superb, bude po boku dvou Octávií doplňovat skupinu tří aut, od které se očekává maximální spolehlivost, bezpečnost a určité pohodlí při dálkových jízdách. Nicméně si je třeba uvědomit, že i jedna se zmíněných dvou Octávií má také najeto více než 200 000 km a je již 9 let stará. Její provoz bude tedy pro dálkové cesty postupně omezován. Možná někoho napadne proč zrovna Škoda Superb? K verzi tohoto vozu jsme se přiklonili také z důvodu, že koncern Škoda a.s. programovým způsobem finančně zvýhodňuje potenciální kupce z oblasti veřejné správy, tedy státní úřady a obce a města. Také z tohoto důvodu se nám podařilo ve veřejném výběrovém řízení dosáhnout při nákupu slevy více než 200 000,- Kč oproti oficiálnímu ceníku. Vysoutěžená cena pro náš úřad je necelých 725 000,- Kč. Nekupujeme si tedy žádná luxusní auta typu Mercedes, BMW nebo Audi. Kupujeme si českou, osvědčenou značku Škoda. Tento automobil si nekupuje  starosta nebo vedení města výhradně pro svou potřebu. Jedná se o vozidlo služební, které není určeno k soukromému využívání. Po skončení služební cesty je vždy zaparkováno v garážích města. Tento nákup schválilo zastupitelstvo města jako součást rozpočtu města Prachatice na rok 2016. Před tím prošel schvalovacím procesem ve finančním výboru města, pracovním jednáním zastupitelů a samozřejmě dvakrát byl projednán i v radě města. Ani v jednom případě neměl ke zvolenému postupu nákupu tohoto automobilu v průběhu těchto projednávání nikdo žádné připomínky, či jiný návrh nebo podnět. V následujících letech dojde k postupné obměně i u automobilů nižší kategorie.

Ing. Martin Malý, Starosta města

Přílohy: 
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Tabulka služebních automobilů50.5 KB