Město Prachatice rozdělí v roce 2016 celkem 2 050 000,- Kč ze svého rozpočtu

granty
Dne 25. 1. 2016 Rada města Prachatice schválila tři dotační programy pro rok 2016. Cílem letošních dotačních programů – výzev je podpora místních spolků a jednotlivců, kteří vyvíjí své aktivity pro prachatické spoluobčany, organizují pravidelnou činnost a reprezentují město Prachatice.
Hana Rabenhauptová

Výzva č. 1/ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2016

Proto jsme se rozhodli, oproti jiným letům připravit v radě města tři dotační programy. Výzva č. 1/ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2016 s alokací 450 000,- Kč znamená podporu aktivit v oblasti kultury, společenské a sociální oblasti, podporu prorodinných a sportovních aktivit.  Žadatelé mohou podat pouze jednu žádost v dané výzvě na předepsaných a schválených formulářích do 29. února 2016. Finanční prostředky budou s maximální podporou 20 000,- Kč.

 

Výzvu č. 2/ TALENTOVANÉ DĚTI A MLÁDEŽ 2016

Pro Výzvu č. 2/ TALENTOVANÉ DĚTI A MLÁDEŽ 2016 bylo vyčleněno 100 000,- Kč na podporu jednotlivců – talentovaných dětí a mládeže do 18 let. Cílem grantů pro rok 2016 má být ve Výzvě č. 2/ Talentované děti a mládež 2016. Talentem rozumíme podporu pro talentované děti a mládež ve všech oblastech – humanitární, přírodovědné, technické, umělecké, sportovní či s všestranným talentem. Finanční prostředky budou s maximální podporou 10 000,- Kč. Žadatelé mohou podat pouze jednu žádost v dané výzvě na předepsaných a schválených formulářích do 29. února 2016.

 

Výzva č. 3/ PODPORA SPORTU 2016

Výzva č. 3/ PODPORA SPORTU 2016 znamená podporu a realizaci projektů především pravidelného, celoročního, dětského, mládežnického a výkonnostního sportu pro registrované členy sportovních klubů, sportovní družstva, ale i jednotlivce, kteří mají trvalé bydliště na území města Prachatice (vč. spádových osad) a dělají nejen výkonnostní sport (výkonnostní sportovec tzn. prakticky každý, kdo je zapojen v daném sporu do soutěží do té míry, že si s daným sportem nevydělávají), ale i aktivně reprezentují město. Žadatelé mohou podat pouze jednu žádost v dané výzvě na předepsaných a schválených formulářích do 29. února 2016.

Na závěr:

Vyhlášení výzev 28. 1. 2016

Termín odevzdání žádostí: 29. 2. 2016 do 11:00 hodin na podatelnu MěÚ Prachatice,

Seminář ke psaní žádostí: 12. 2. 2016 od 13:00 hodin na Městském úřadu Prachatice

Hodnocení žádostí komisí: 2. 3. 2016

Schválení přidělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům: březen, duben

Bližší informace:

Hana Rabenhauptová, koordinátor dotačních programů města

hana.rabenhauptova@mupt.cz,

388 607 533, 724 188 864,                                              

kancelář 116, I. poschodí,

Městský úřad Prachatice

Velké náměstí 3

383 01 Prachatice I

 

Blíže na www.prachatice.eu/Granty a dotační tituly od 29. 1. 2016