Městská knihovna Prachatice seniorům a nejen jim v lednu

knihovna
Městská knihovna Prachatice seniorům v lednu nabízí Literární kavárnu s historií i strašidly, Univerzitu třetího věku s tématy Etika v pomáhajících profesích Člověk a víra, či Lidská práva anebo Obchodní stezky …
Hana Rabenhauptová

7.1.2016          Literární kavárna: „Za památkami, historií a strašidly“ – pořádá Městská knihovna Prachatice

Hynek Klimek, regionální spisovatel, novinář, publicista a autor řady knih pro děti a dospělé, bude vyprávět o své cestě po Skotsku.

místo a čas:     Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice od 14,00 hod.

 

11.1.2016        Jihočeská univerzita Zdravotně sociální fakulta, středisko Prachatice – pořádá Městská knihovna Prachatice - U3V Péče o člověka a jeho zdraví 

přednáška na téma:     Etika v pomáhajících profesích. Člověk a víra   

lektor:                         doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 

místo a čas:                Rožmberský sál (bývalá zasedací místnost Staré radnice) Městského úřadu Prachatice od 14,00-16,30 hod.

 

12.1.2016        Jihočeská univerzita Zdravotně sociální fakulta, středisko Prachatice – pořádá Městská knihovna Prachatice - U3V Zlatá stezka

přednáška na téma:     Další obchodní stezky, význam Freistadtu a Weitry

lektor:                         Mgr. Helena Stejskalová, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

                                   PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum Prachatice

místo a čas:                 Rožmberský sál (bývalá zasedací místnost Staré radnice) Městského úřadu Prachatice

                                   od 9,00-12,00 hod.

 

12.1.2016        Beseda na téma „Bioodpad a kompostování“ – pořádá Zdravé město Prachatice ve spolupráci s Městskou knihovnou Prachatice

Akce je součástí projektu „Bioodpad řešíme společně“ a je podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce.

přednášející:                MVDr. Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Prachatice

program:         Beseda o odpadovém hospodářství v Prachaticích

                        Osvětový program zaměřený na odpady, třídění a kompostování     

místo a čas:     klubovna Městské knihovny Prachatice od 14,00 hod. 

 

25.1.2016        Jihočeská univerzita Zdravotně sociální fakulta, středisko Prachatice – pořádá Městská knihovna Prachatice - U3V Péče o člověka a jeho zdraví 

přednáška na téma:     Lidská práva  

lektor:                         PhDr. Lenka Rosková, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 

místo a čas:                Rožmberský sál (bývalá zasedací místnost Staré radnice) Městského úřadu Prachatice od 14,00-16,30 hod.