Mětský úřad

Z radnice
Pro dosažení tlumícího efektu při hubení hlodavců je v Prachaticích dvakrát ročně prováděna ohnisková deratizace.
Jaroslav Novák
EHD
Z radnice
V sobotu 10. a neděli 11. září v Prachaticích proběhly Dny evropského dědictví (European Heritage Days - EHD).
Antonín Jurčo
sýry a víno
Z radnice
V letošním roce se opět uskutečnila v našem městě pověstná Eno-gastronomická přehlídka Sýry a víno (13. Národní přehlídka), Ryby a víno (11. Eno-gastronomická přehlídka), Zvěřina a víno (2. Eno-gastronomická přehlídka).
Jana Hulešová
radnice
Volná místa
Město Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na funkci VEDOUCÍ odboru kultury, školství a cestovního ruchu.
Milan Batysta
náměstí
Volná místa
Město Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na funkci JEDNATEL/KA společnosti Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.
Milan Batysta
Ulice za Továrnou
Z radnice
Ve středu 7. září byla slavnostně předána dokončená stavba "Rekonstrukce komunikace U Zastávky a Za Továrnou v Prachaticích".
Jana Hulešová
pietní síň
Z radnice
V pondělí 29.8.2016 byla slavnostně předána dokončená stavba "Rekonstrukce pietní síně, Prachatice".
Jana Hulešová
Mytí popelnic
Z radnice
Ve městě Prachatice včetně osad se bude ve dnech 5.9. – 9.9.2016 (pondělí až pátek) provádět mytí a desinfekce nádob na komunální odpady a na bioodpad.
Lenka Machartová
Lesní cesty
Z radnice
Přístupnost lesa pro lesní techniku je základem dobrého obhospodařování majetku. Kromě 1 600 ha lesa obhospodařují Městské lesy Prachatice desítky km lesních cest.
Jana Hulešová
pivovarský pramen
Z radnice
Červnový rozbor, vody z Pivovarského pramene ukázal, že voda nesplňuje v jednom ukazateli, z padesáti sledovaných, limitní hodnoty stanovené pro pitnou vodu.
Zdeněk Rubeš

Stránky