Mětský úřad

budova radnice
Z radnice
Zastupitelstvo města na svém prvním letošním zasedání dne 23. ledna vydalo Územní plán Prachatice. Ten po následném oznámení příslušného opatření obecné povahy na úřední desce nabyl účinnosti v pátek 17. února. Od tohoto dne je podle vydaného územního plánu rozhodováno.
Antonín Jurčo
pták
Z radnice
Dne 1. 2. 2017 vydala Státní veterinární správa Nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy - PTAČÍ CHŘIPCE. Město Prachatice a městské části Kahov, Oseky, Stádla, a Staré Prachatice se nachází v pásmu dozoru z důvodu výskytu ptačí chřipky ve Vlachově Březí. Ředitel Krajské veterinární správy se sešel se starosty obcí.
Petra Popová
grantová komise
Z radnice
Na webových stránkách města www.prachatice.eu (na levé straně pod heslem Granty) si můžete přečíst výzvu a podmínky tří dotačních titulů (Podpora sportu 2017, Volnočasové aktivity 2017 a Podpora talentovaných dětí a mládeže 2017), ale můžete si stáhnout i formuláře k vyplnění. Ten, kdo má cestu na Městský úřad Prachatice si formuláře může vyzvednout na podatelně v přízemí.
Hana Rabenhauptová
děti při návštěvě radnice
Z radnice
Starosta města přijal předškoláky z MŠ Skalka, kteří ho přišli navštívit v rámci projektu Dětem otevřená radnice.
Lenka Houšková
vítání občánků
Z radnice
V úterý 24.01.2017 starosta města přivítal do života nové prachatické občánky.
Jana Hulešová
sgrafita
Z radnice
Město Prachatice nyní v lednu, obdobně jako v předchozích sedmi letech s výjimkou loňského roku, zvítězilo v krajském kole celostátní soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, nyní za rok 2016.
Antonín Jurčo
budova radnice
Z radnice
Žádost je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu: Městský úřad Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, Velké náměstí 3, 303 01 Prachatice. Uzávěrka příjmů žádostí prvního kola je 28. února 2017.
Jiří Srch
Rezervační systém
Z radnice
Vážení občané, od pondělí 2. ledna 2017 je nově spuštěn on-line rezervační systém na úseku registru vozidel, oddělení dopravně správních agend, odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu Prachatice. Díky rezervačnímu systému si můžete vyřídit registraci vozidla v předem stanovenou dobu.
Milan Batysta
kachny
Z radnice
Dne 16. ledna 2017 bylo vydáno Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – „PTAČÍ CHŘIPCE“.
Petra Popová
budova radnice
Z radnice
Pro rok 2017 jsou schváleny tři dotační programy - Volnočasové aktivity, Talentované děti a mládež a Podpora sportu. Podávat žádosti můžete od 12. února 2017 do 13. března 2017.
Hana Rabenhauptová

Stránky