Mětský úřad

Miloš Zeman
Z radnice
Hejtman Jihočeského kraje JIří Zimola si Vás dovoluje pozvat na setkání občanů města Prachatice a okolních obcí s pezidentem České republiky panem Milošem Zemanem dne 2. června 2016 ve 13:50 hodin na Velkém náměstí v Prachaticích.
Jana Hulešová
letní kino
Z radnice
V pondělí 30. května od 17:00 hodin se ve Společenském sále Národního domu na Velkém náměstí v Prachaticích uskuteční veřejné projednání architektonické studie rekonstrukce letního kina v Prachaticích.
Antonín Jurčo
vítání občánků
Z radnice
V úterý 17.5.2016 starosta města přivítal do života nové prachatické občánky.
Jana Hulešová
radnice
Volná místa
Městský úřad Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo REFERENT odboru stavebně správního a regionálního rozvoje.
Milan Batysta
Z radnice
Ve dnech 26.4.2016 až 5.9.2016 bude prováděna Rekonstrukce komunikace U Zastávky a Za Továrnou v Prachaticích.
Jaromír Markytán
pas
Z radnice
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Jana Hulešová
granty
Z radnice
Rada města již 25. ledna schválila vyhlášení tří dotačních titulů pro rok 2016 a podmínky k získání finančních prostředků z Rozpočtu města Prachatice na rok 2016.
Hana Rabenhauptová
sálovka
Z radnice
Minulý víkend, přesně pátek a sobota 22. a 23. dubna, patřila hala Sportovního zařízení a přilehlá hřiště sportovcům, kteří se sjeli na 17. ročník Mezinárodního sportovního turnaje organizovaného městem Prachatice.
Renata Jandová
Vernisáž maleb, grafik a akvarelů ve Vídni
Z radnice
Poslední dubnový víkend se zúčastnili zástupci vedení města Prachatice PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta města a Mgr. Václav Kuneš, radní města, vernisáže maleb, grafik a akvarelů v Šumavském muzeu ve Vídni.
Milan Batysta
čarodějnice
Z radnice
V sobotu 30. dubna 2016 od 17:00 hodin na Velkém náměstí. Spoustu her a zábavy pro malé i velké. Skákací hrad, trampolíny, střelnice. Buřtíky na opečení s sebou. SLETU ZDAR.
Renata Jandová

Stránky