Mětský úřad

Rezervační systém
Z radnice
Vážení občané, od pondělí 2. ledna 2017 je nově spuštěn on-line rezervační systém na úseku registru vozidel, oddělení dopravně správních agend, odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu Prachatice. Díky rezervačnímu systému si můžete vyřídit registraci vozidla v předem stanovenou dobu.
Milan Batysta
kachny
Z radnice
Dne 16. ledna 2017 bylo vydáno Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – „PTAČÍ CHŘIPCE“.
Petra Popová
budova radnice
Z radnice
Pro rok 2017 jsou schváleny tři dotační programy - Volnočasové aktivity, Talentované děti a mládež a Podpora sportu. Podávat žádosti můžete od 12. února 2017 do 13. března 2017.
Hana Rabenhauptová
prasklé potrubí
Z radnice
Prosincové a lednové ochlazení přispělo k nárůstu havárií a poruch na vodovodním potrubí ve městě.
Zdeněk Rubeš
krizová situace
Z radnice
Dne 10. ledna 2017 byl spuštěn na webových stránkách města Prachatice v levém sloupci dole nový informační panel "Rizika a nebezpečí", který zajišťuje ty nejdůležitější rady, návody a informace ze světa rizik a nebezpečí pro obyvatele měst a obcí. Prostřednictvím informačního panelu se dozvíte i o aktuálních výstrahách týkajících se vichřice, náledí, povodní atd.
Petra Popová
budova radnice
Z radnice
Na základě usnesení rady města i nadále pokračuje dlouhodobý program poskytování finanční podpory z rozpočtových prostředků města zájemcům o opravy a pořizování bytového fondu. Rada vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjček pro rok 2017 do celkové výše jednoho milionu korun pro všechny vybrané žadatele. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení je stanovena v termínu do 27. února 2017.
Lenka Houšková
budova radnice
Z radnice
V první polovině ledna podalo město Prachatice Jihočeskému kraji žádosti o příspěvky na opravu vybraných památek z příslušných krajských dotačních programů.
Antonín Jurčo
pohled na Prachatice
Z radnice
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19. prosince schválilo aktivity k letošní realizaci strategického plánu rozvoje města. Schválený plán realizace se týká mnoha oblastí života: dopravy a technické infrastruktury, kulturního dědictví, cestovního ruchu a volnočasových aktivit, životního prostředí a územního rozvoje, bydlení, sociální i bezpečnostní oblasti, podpory podnikání, vzdělávání i zabezpečování výkonu veřejné správy městským úřadem. Uskutečnění schválených aktivit by mělo přispět ke zlepšení kvality života v našem městě a k jeho vyšší atraktivitě pro turisty. Schválený dokument navazuje na kmenový Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let 2015 – 2022.
Antonín Jurčo
plavecký bazén
Volná místa
Sportovní zařízení Prachatice přijme do hlavního pracovního poměru na dobu určitou plavčíka. Nástup 1. února 2017.
Radovana Kutláková
plavecký bazén
Volná místa
Sportovní zařízení Prachatice přijme na zkrácený pracovní úvazek cvičitele(ku) plaveckého výcviku v krytém plaveckém bazénu. Termín podání přihlášek do 16. ledna 2017.
Radovana Kutláková

Stránky