Mětský úřad

Lesní cesty
Z radnice
Přístupnost lesa pro lesní techniku je základem dobrého obhospodařování majetku. Kromě 1 600 ha lesa obhospodařují Městské lesy Prachatice desítky km lesních cest.
Jana Hulešová
pivovarský pramen
Z radnice
Červnový rozbor, vody z Pivovarského pramene ukázal, že voda nesplňuje v jednom ukazateli, z padesáti sledovaných, limitní hodnoty stanovené pro pitnou vodu.
Zdeněk Rubeš
radnice
Z radnice
V úterý 2. srpna se v Rožmberském sále Staré radnice koná od 15:00 hodin opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Prachatice. Jeho předmětem jsou změny návrhu územního plánu, provedené na základě výsledku řádného veřejného projednání uskutečněného v období července a srpna roku 2014, kterými došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu.
Antonín Jurčo
kino
Z radnice
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20. června schválilo architektonickou studii rekonstrukce letního kina v Prachaticích.
Antonín Jurčo
odstávka
Z radnice
Odstávka proběhne v termínu 18. 7. - 22. 7. 2016. Tato odstávka bude mít za následek přerušení dodávky teplé vody do objektů v ulicích Národní, Mírová, Budovatelská a Italská.
Jana Hulešová
rozloučení
Z radnice
Středa 29. června byla slavnostním okamžikem pro žáky, kteří ve školním roce 2015/2016 ukončili svou povinnou školní docházku.
Lucie Pavlíková
Odstávka vody
Z radnice
Dne 29.6.2016 dojde mezi 8.00 - 12:00 k odstávce vody v ulicích Kaštanová, Topolová, Pod Lázněmi, U Zastávky z důvodů rekonstrukce komunikace U Zastávky a Za Továrnou v Prachaticích.
Milan Batysta
pivovarský pramen
Z radnice
Upozorňujeme, že voda z Pivovarského pramene v současné době nesplňuje limitní hodnoty stanovené pro pitnou vodu.
Zdeněk Rubeš
kladivko
Z radnice
Rada města dne 20. června schválila přípravu soutěže o návrh Revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích. Nyní započne formulace soutěžních podmínek, které následně projdou několikerým schvalováním, a to radou města, porotou soutěže a Českou komorou architektů.
Antonín Jurčo
Vynikající pedagog
Z radnice
Ve středu 1. června se v reprezentativních prostorech Radničního sálu sešlo celkem 7 oceněných pedagogů u příležitosti slavnostního vyhlášení ankety Vynikající pedagog Prachaticka 2016.
Lucie Pavlíková

Stránky