Mětský úřad

Budova radnice
Volná místa
Městský úřad Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo REFERENT odboru komunálních služeb a dopravy – dopravně správní agendy – registr vozidel.
Milan Batysta
ateál služeb
Z radnice
V roce 2016 investovalo město Prachatice na mnoha frontách. Jednou z největších investic byla oprava objektů a jejich okolí, které slouží k drobnému podnikání a nabízejí občanům služby různého charakteru.
Lenka Houšková
vítání občánků
Z radnice
V úterý 22.11.2016 starosta města přivítal do života nové prachatické občánky.
Jana Hulešová
slunečná ulice
Z radnice
S lokálními výtluky a špatným technickým stavem chodníku ve Slunečné ulici je konec.
Lenka Houšková
panelový dům
Z radnice
Město Prachatice navazuje na kontinuální rekonstrukci městských domů a bytů. Během letošního roku proběhla rekonstrukce bytových jader, výměna balkonů, byl zateplen prostor pod střešním pláštěm, opraveny fasády atd.
Lenka Houšková
parkoviště
Z radnice
Ve vnitrobloku ulice Zvolenské vzniklo nové parkoviště se 13 parkovacími místy.
Lenka Houšková
oprava chodníku
Z radnice
Oprava chodníků v Prachaticích zaručí bezpečnou chůzi i v zimním období.
Lenka Houšková
vítání občánků
Z radnice
V úterý 8.11.2016 starosta města přivítal do života nové prachatické občánky.
Jana Hulešová
boží muka
Z radnice
V Křeplicích i Perlovicích se od letošního října lze potěšit pohledem na obnovená kamenná boží muka. Oba projekty realizovalo město Prachatice s využitím příspěvku Jihočeského kraje. Na Křeplice z grantového programu Objekty kulturního dědictví - drobná sakrální architektury, ze kterého jsme obdrželi 27 tisíc Kč. Perlovickou akci zastřešil Dobrovolný svazek obcí Prachaticko, čerpající z Programu obnovy venkova (z něj na boží muka 17 tisíc korun). Celkové náklady souhrnně dosáhly téměř 79 tisíc Kč vč. DPH.
Lenka Houšková
Vyvolávací systém
Z radnice
Víte, kolik občanů čeká před Vámi? Jsou všechna pořadová čísla pro tento den vydána?
Milan Batysta

Stránky