Mětský úřad

budova radnice
Z radnice
Tajemník Městského úřadu Prachatice Ing. Karel Pašek reagoval na nepřesné informace, které byly publikovány ve dvou článcích Prachatického deníku ze dne 19. července 2017 k tématu odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve vztahu k praktickým zkouškám jízd na motocyklu.
Lenka Houšková
slavnosti
Z radnice
O víkendu se v partnerském městečku Grainetu konaly Originální bavorsko-české soumarské slavnosti. Slavnosti začaly pochodem soumarů již v sobotu dopoledne. Soumarská karavana vyrazila po historické Zlaté stezce z německého Röhrbachu a ve večerních hodinách ukončila pochod ve Fürholzu /nedaleko Grainetu/. „Cesta byla dlouhá asi 18 kilometrů, celkem se pochodu zúčastnilo 45 soumarů a šest koní. Počasí bylo dobré jak pro pěší, tak pro koně“, řekl starosta obce Grainet Kaspar Vogl.
Lenka Houšková
budova radnice
Z radnice
Před červnovými Slavnostmi solné Zlaté stezky doplnila jižní průčelí vnitřní věže Dolní brány ze strany Kostelního náměstí nad obloukem průjezdu malba městského znaku. Vymalována byla v místě dosavadní obdélníkové omítkové hlazené kartuše, která se zřetelně odlišovala od okolní hrubé omítky, coby volné rekonstrukce původního gotického rustikálního povrchu, a svou prázdnotou volala po znovuvyužití.
Antonín Jurčo
Volná místa
Město Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatel/ka společnosti Městská správa domů a bytů Prachatice s.r.o.
Milan Batysta
ruce
Z radnice
Smrt jednoho z rodičů je vždy velkou tragédií především pro děti. Bohužel i takový případ zaznamenali pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí Městského úřadu v Prachaticích.
Jaroslava Hauptmanová
Certifikat
Z radnice
V loňském roce občané města Prachatice odevzdali k recyklaci 5 832,58 kg drobného elektra do červených kontejnerů provozovaných společností ASEKOL.
Lenka Machartová
Budova radnice
Z radnice
Pro přeložku silnice II/141 v úseku Těšovice – Prachatice, která povede podél železniční trati, je již vydané pravomocné a stále platné rozhodnutí o umístění stavby z roku 1997.
Milan Batysta
Dopravní průzkum
Z radnice
V letošním roce byl městem Prachatice zajištěn nákladem 205 tisíc Kč dopravní průzkum na silnici II/141 Těšovice - Prachatice - Volary, a to v úseku procházejícím Prachaticemi.
Antonín Jurčo
Granty 2017
Z radnice
Je polovina roku a blíží se i polovina již realizovaných projektů, na které město Prachatice v roce 2017, ve třech dotačních titulech, přispělo přes dva miliony korun.
Hana Rabenhauptová
Budova radnice
Volná místa
Městská policie Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo "Strážník městské policie".
Milan Batysta

Stránky