Úřední deska

Na úřední desce naleznete aktuálně zveřejněné oznámení. Pokud hledáte starší obsah přejděte do archivu.

OZNÁMENÍ O NÁLEZU VĚCI

Oznámení o nálezu věci ná území obce-nález č. 10/2017-2x klíč BKS

Kategorie: 
Ztráty a nálezy
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
23.6.2017
Ke svěšení: 
24.7.2017

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU

Změna č. 1 Územního plánu Mičovice

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
22.6.2017
Ke svěšení: 
27.7.2017

USNESENÍ

Dražební vyhláška

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
22.6.2017
Ke svěšení: 
26.7.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 49b, v ulici Národní v Prachaticích, v úseku u domu č.p. 1009

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.6.2017
Ke svěšení: 
7.7.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Zlatá stezka, na místní komunikaci č. 3a v ul. Jánská, na místní komunikaci č. 4a v ul. Solní a na místní komunikaci č. 16c v ul. Požárníků, v Prachaticích

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.6.2017
Ke svěšení: 
7.7.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na silnici III. třídy č. 12249 a místních komunikacích v obci Olšovice

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.6.2017
Ke svěšení: 
7.7.2017

ROZHODNUTÍ-STAVEBNÍ POVOLENÍ

Polní cesty - KoPÚ Malovičky

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.6.2017
Ke svěšení: 
7.7.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na silnici III. třídy č. 14128, 14533 a místní komunikaci ve Vitějovicích

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.6.2017
Ke svěšení: 
7.7.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na silnici II. třídy č. 143

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
20.6.2017
Ke svěšení: 
6.7.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na silnici II. třídy č. 122

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
19.6.2017
Ke svěšení: 
5.7.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na silnici III. třídy č. 12243, 12250, 12251

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
19.6.2017
Ke svěšení: 
5.7.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 122 a místních komunikacích v Netolicích

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
15.6.2017
Ke svěšení: 
1.7.2017

OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Zpracování kompletní projektové přípravy a provedení související inženýrské činnosti rekonstrukce letního kina v Prachaticích

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
14.6.2017
Ke svěšení: 
30.6.2017

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu Prachatice.

Kategorie: 
Volná pracovní místa
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
14.6.2017
Ke svěšení: 
13.7.2017

ZÁMĚRY

Záměr pronájmu nebytových prostor - usnesení č. 2091/2017

Záměr pronájmu části pozemku - usnesení č. 2092/2017

Záměr pronájmu parkovacího místa - usnesení č. 2093/2017

Záměr pronájmu nebytových prostor - usnesení č. 2094/2017

Kategorie: 
Majetkoprávní záměry města
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
13.6.2017
Ke svěšení: 
29.6.2017

OZNÁMENÍ O UMÍSTĚNÍ OPUŠTĚNÉHO VOZIDLA

Oznámení o umístění opuštěného vozidla (autovraku) na pozemku města p.č.KN 830/1 v ulici Slunečná (před domem č.p.1218)  

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
13.6.2017
Ke svěšení: 
13.8.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na silnici II. třídy č. 122, 141, 143, 165 

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
12.6.2017
Ke svěšení: 
28.6.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Oblast chatové osady Leptač-dne 27.6.2017 od 08:00 do 16:00

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
9.6.2017
Ke svěšení: 
28.6.2017

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ OPAKOVANÉ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY

Elektronická dražba dne 17.7.2017

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
9.6.2017
Ke svěšení: 
18.7.2017

ZÁMĚR PRONÁJMU BYTU

Záměr pronájmu bytu - VŘ 62-73/2017

Kategorie: 
Záměr pronájmu bytu
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
7.6.2017
Ke svěšení: 
8.7.2017

ZÁMĚR PRONÁJMU BYTU

Záměr pronájmu bytu - VŘ 74/2017

Kategorie: 
Záměr pronájmu bytu
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
7.6.2017
Ke svěšení: 
8.7.2017

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

Návrh Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Prachaticko za rok 2016

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
7.6.2017
Ke svěšení: 
30.6.2017

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo referent odboru sociálních věcí Městského úřadu Prachatice.

Kategorie: 
Volná pracovní místa
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
7.6.2017
Ke svěšení: 
29.6.2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Fond rozvoje bydlení

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
31.5.2017
Ke svěšení: 
2.7.2017

OZNÁMENÍ KE SVOLÁNÍ ÚVODNÍHO JEDNÁNÍ

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Volovice

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
18.5.2017
Ke svěšení: 
29.6.2017

USNESENÍ

Dražební vyhláška

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Okresní soud
Vyvěšeno dne: 
18.5.2017
Ke svěšení: 
28.6.2017

OZNÁMENÍ O UMÍSTĚNÍ OPUŠTĚNÉHO VOZIDLA

Oznámení o umístění opuštěného vozidla (autovraku) na pozemku města

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
15.5.2017
Ke svěšení: 
15.7.2017

OZNÁMENÍ

Nabídka - darování organizačním složkám státu, fyzickým a právnickým osobám - zvířata(psy)

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
ÚZSVM
Vyvěšeno dne: 
20.4.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č. 6 - č.32/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
3.4.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL

Zveřejnění informací o kontrolách za rok 2016

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
30.3.2017
Ke svěšení: 
1.8.2017

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků k.ú. Libínské Sedlo, k.ú. Stádla

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
28.3.2017
Ke svěšení: 
28.6.2017

Rozpočtová opatření č.21 - č.25/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
20.3.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.26-č.27/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
20.3.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtové opatření č.1/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.1-č.5/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtové opatření č.6/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.7-č.18/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.19-č.20/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
18.11.2015
Ke svěšení: 
19.11.2018

POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
11.11.2015
Ke svěšení: 
27.11.2018

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kategorie: 
Smlouvy
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
5.10.2015
Ke svěšení: 
25.10.2018

AKTUALIZOVANÝ SEZNAM VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ

aktualizovaný seznam vlastníků nemovitostí

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
ÚZSVM
Vyvěšeno dne: 
22.10.2014
Ke svěšení: 
2.1.2024