Úřední deska

Na úřední desce naleznete aktuálně zveřejněné oznámení. Pokud hledáte starší obsah přejděte do archivu.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Rozšíření střechy přístřešku pro uskladnění nástaveb vozidel na st.p.č. 712 ve Lhenicích

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
17.8.2017
Ke svěšení: 
2.9.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE

Dne 1.9.2017 od 08:00 do 11:00 - Transformační stanice Vishay

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
15.8.2017
Ke svěšení: 
2.9.2017

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Nový gravitační vodovodní řad z vodojemu do stávajících řadů v Újezdci

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
15.8.2017
Ke svěšení: 
24.8.2017

OZNÁMENÍ O NÁLEZU VĚCI NA ÚZEMÍ OBCE

Oznámení o nálezu věci - nález č. 13/2017 - svazek malých klíčů

Kategorie: 
Ztráty a nálezy
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
14.8.2017
Ke svěšení: 
15.9.2017

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Stavba pro zemědělství - posklizňová úpravna zemědělských plodin - přípravna bylin

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
11.8.2017
Ke svěšení: 
27.8.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na poz. kom. v Netolicích

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
10.8.2017
Ke svěšení: 
26.8.2017

ZÁPIS Z ÚVODNÍHO JEDNÁNÍ

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Volovice

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
9.8.2017
Ke svěšení: 
25.8.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení úpravy provozu na pozem. komunikacích - v obci Žernovice

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
7.8.2017
Ke svěšení: 
23.8.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - Volary, ul. Petra Voka a Revoluční

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
4.8.2017
Ke svěšení: 
20.8.2017

ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ

Změna ÚP Vlachovo Březí

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
3.8.2017
Ke svěšení: 
5.9.2017

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo vedoucí oddělení stavebně správního - odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Městského úřadu Prachatice.

Kategorie: 
Volná pracovní místa
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
2.8.2017
Ke svěšení: 
22.8.2017

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo strážník městské policie

Kategorie: 
Volná pracovní místa
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
2.8.2017
Ke svěšení: 
2.9.2017

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍCH V ROCE 2017

Rozpočtová opatření

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
2.8.2017
Ke svěšení: 
20.8.2017

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení - 4. kolo

Kategorie: 
Záměr
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
1.8.2017
Ke svěšení: 
2.9.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Přerušení dod. el. energie - transformační stanice Vishay

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
31.7.2017
Ke svěšení: 
1.9.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Přerušení dod. el. energie - ul. Nemocniční 204

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
31.7.2017
Ke svěšení: 
9.9.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Přerušení dod. el. energie - Cvrčkov

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
31.7.2017
Ke svěšení: 
2.9.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Přerušení dod. el. energie - Staré Prachatice (lokalita nad přehradou)

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
31.7.2017
Ke svěšení: 
5.9.2017

ÚZEMNÍ PLÁN ŽERNOVICE

Zpráva o uplatňování ÚP Žernovice - oznámení o projednání návrhu zprávy

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
31.7.2017
Ke svěšení: 
2.9.2017

ÚZEMNÍ PLÁN BABICE

Oznámení o projednání návrhu zadání

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
31.7.2017
Ke svěšení: 
2.9.2017

USNESENÍ

Dražební vyhláška

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
27.7.2017
Ke svěšení: 
6.9.2017

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

VŘ před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb-zubní lékařství pro okres Prachatice

Kategorie: 
Výběrové řízení
Vydavatel: 
Krajský úřad
Vyvěšeno dne: 
27.7.2017
Ke svěšení: 
7.9.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE

Přerušení dodávky el. energie-dne 21.8.2017 od 08:00 do 10:00

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
27.7.2017
Ke svěšení: 
22.8.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE

Přerušení dodávky el.energie dne 24.8.2017 od 08:00 do 16:00

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
27.7.2017
Ke svěšení: 
25.8.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL.ENERGIE

Přerušení dodávky el. energie dne 28.8.2017 od 08:00 do 10:00

Přerušení dodávky el. energie dne 28.8.2017 od 10:00 do 17:00

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
27.7.2017
Ke svěšení: 
29.8.2017

USNESENÍ

Dražební vyhláška

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
27.7.2017
Ke svěšení: 
7.9.2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

VŘ před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazenýich zdravotních služeb-otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku včetně audiometrie, tympanometrie a endoskopických vyšetření v ORL 

Kategorie: 
Výběrové řízení
Vydavatel: 
Krajský úřad
Vyvěšeno dne: 
21.7.2017
Ke svěšení: 
1.9.2017

OZNÁMENÍ O NÁLEZU VĚCI NA ÚZEMÍ OBCE

Oznámení o nálezu věci - nález č. 12/2017

Kategorie: 
Ztráty a nálezy
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
19.7.2017
Ke svěšení: 
19.8.2017

USNESENÍ

Dražební vyhláška

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
14.7.2017
Ke svěšení: 
22.8.2017

OZNÁMENÍ

Nabídka - darování organizačním složkám státu, fyzickým a právnickým osobám - zvířata(psy)

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
ÚZSVM
Vyvěšeno dne: 
20.4.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č. 6 - č.32/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
3.4.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.21 - č.25/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
20.3.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.26-č.27/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
20.3.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtové opatření č.1/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.1-č.5/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtové opatření č.6/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.7-č.18/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.19-č.20/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
18.11.2015
Ke svěšení: 
19.11.2018

POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
11.11.2015
Ke svěšení: 
27.11.2018

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kategorie: 
Smlouvy
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
5.10.2015
Ke svěšení: 
25.10.2018

AKTUALIZOVANÝ SEZNAM VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ

aktualizovaný seznam vlastníků nemovitostí

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
ÚZSVM
Vyvěšeno dne: 
22.10.2014
Ke svěšení: 
2.1.2024