Národní kronika navštívila Prachatice. Národní kronika se plní i díky aktivním občanům našeho města

kronika
Dne 18. 12. 2015 proběhlo setkání s Bc. Julií Mahlerovou, v zasedací místnosti Nové radnice v Prachaticích, k projektu Národní kronika, kam mohou přispívat své vzpomínky i občané Prachatic, senioři, postižení, rodiny s dětmi ….
Hana Rabenhauptová

Velmi cenné setkání, kde vedle pamětníků usedli ke stolu i děti ze základní školy, učitelé. Vedle zajímavého povídání Julie Mahlerové, vnučky Zdenka Mahlera, patrona projektu, spisovatele, dramatika a scénáristy, se hodně povídalo a vzpomínalo. Předány byly i zajímavé písemné informace, od prezentována PowerPoint ova prezentace, osobní vánoční pozdrav pana Mahlera a rozdány balicí papíry vlastnoručně malované od Lucie Bílé, Jirky Lábuse a dalších zajímavých osobností.

Věříme, že i vy se na stránky Národní kroniky, projektu Nadace Charty 7 (www.sensen.cz)
podíváte a třeba svým příběhem, fotografií … přispějete.

Národní kronika je společný projekt Nadace Charty 77 a Národního muzea, jehož cílem je vytvořit unikátní databází příběhů každodenního života. Národní Kronika chce uchovat a zpřístupnit vzpomínky pamětníků pro poučení a pobavení současníků.


Co řekl o Národní kronice…

Zdeněk Mahler, patron projektu, spisovatel, dramatik a scénárista
"Obracím se na vás, a pak na lidi, s kterými budete hovořit, abyste je přiměli obnovovat paměť národa. Návaznost informací, ale vlastně i sympatií mezi generacemi je narušena. My víme, co je to mládí, ale oni ještě nevědí, co je to stáří. A zatím nejsou příliš ochotni nám naslouchat. Jednou to stáří také prožijí, a i kdyby to, co my jim odkážeme, bylo jen to, aby neopakovali, to co jsme dělali my špatně, tak už to je cenné. Z tohoto důvodu bych se moc přimlouval, aby tyto dnes vznikající paměti národa, obrazy naší doby, byly velice bohaté."

Hanka RH+