Ověřovací anketa po Fóru Zdravého města tentokrát pouze elektronicky!

Fórum zdravého města
Devadesát sedm přímých účastníků Fóra Zdravého města v sále Národního domu diskutovalo nad devíti tematickými oblastmi a sestavilo „žebříček problémových priorit“. K jejich pořadí se nyní mohou vyjádřit všichni občané, případně přidat podnět, který na jednání nezazněl.
Marie Peřinková

NOVINKA! Ověřovací anketa probíhá pouze prostřednictvím webového portálu https://www.d21.me/vote/VJPOFxxol, k němuž se připojíte i z webu města přes logo Zdravého města (umístěno v pravé liště hlavního webu města), následně v levé liště Soutěže, dotazníky ankety - Dotazník: 10 podnětů obyvatel našeho města. Už víme jaké jsou... Souhlasíte s nimi? (2016). Každý hlasující má k dispozici 6 plusové a 3 minusové hlasy. Podmínkou k využití jednoho minusového ale je, aby nejdříve dal dva hlasy plusové (pro 2 minusové 4 plusové atd.). Verifikace proběhne pomocí SMS zpráv. K účasti na hlasování tak bude potřeba vyplnit váš telefon, na který následně přijde SMS s unikátním kódem pro přihlášení. Anketa je otevřena do 10. Března!

Hlasovat můžete i z veřejně přístupných počítačů v Městské knihovně Prachatice, v Krebul o.p.s. – ICM, Zlatá Stezka 145 nebo v Jihočeském centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., – klub SEN-SEN (zde vždy ve čtvrtek od 9,00 do 11,00 hodin), Na Sadech 559, kde vám s postupem hlasování ochotně poradí, ale rozhodovat budete vy.

Definované podněty:

Životní prostředí, plán odpadového hospodářství

Revitalizace Háječku u hřbitova (prořezávka)

Realizace revitalizace Štěpánčina parku, zvážení návrhu na oplocení

 

Rozvoj města, zaměstnanost, podnikání, investice

Realizovat sportovní halu s atletickou dráhou

Obnovit vodovodní řád v lokalitě Sady (Černohorská, Lesní, Sokolovská)

 

Sociální oblast, bezpečnost a prevence

Osvětová činnost v rámci prevence – senioři, bezpečnost

Financování sociálních služeb - pravidla

 

Doprava, parkování, stav komunikací

Na kruhové objezdy (PENNY, LIDL) doplnit vhodný symbol města jako upoutávku pro turisty

Vytvořit parkoviště v Sídlišti Pod Hradbami v proluce (na travnaté ploše mezi domy) pro rezidenty

 

Školství, výchova, vzdělávání

Využití prostoru u komerční banky  - herní prvky pro děti včetně parku s přírodní zahradou

Nová budova Dřípatky

 

Kultura, sport, volný čas, cestovní ruch

Nová knihovna a Komunitní kulturní centrum

Oprava stávajících sportovních zařízení s přihlédnutím k rozvoji mládeže a vytvoření ucelené koncepce rozvoje sportu ve městě

 

Zdraví obyvatel, zdravý životní styl

Zavedení zdravých svačin do škol

Kurz první pomoci a sebeobrany

 

Názory mladých

Letní kino

Větší počet kulturních akci pro mladé (koncerty, sport)

 

Občan a úřad, informovanost

Nové  www stránky zdravého města

Udržet stávající kvalitu Radniční listu

 

Fórum zdravého města
Fórum zdravého města
Fórum zdravého města
Fórum zdravého města
Fórum zdravého města
Fórum zdravého města