Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

radnice
Kulturní a informační služby města Prachatice vyhlašují výběrové řízení na pracovní místo "Pracovník infocentra"
Milan Batysta

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete, popřípadě doručte osobně na adresu:

 

Kulturní a informační služby města Prachatice, Horní 170, 383 01 Prachatice tak, aby na uvedenou adresu byly doručeny nejpozději do 24.3.2016 do 14:00 hodin.

Obálku označte:  „Výběrové řízení – INFOCENTRUM - NEOTEVÍRAT“

Pozn.: Přihlášky doručené po výše uvedeném termínu nebudou akceptovány, platí též pro doručování poštovní přepravou.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno, příjmení, titul
  • datum a místo narození, státní příslušnost
  • místo trvalého pobytu
  • tel. kontakt
  • e-mail (pokud existuje)
  • datum a podpis

Přílohy přihlášky jsou:

  • strukturovaný životopis v euroformátu
  • motivační dopis
  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (vybraný uchazeč následně doloží v ověřené podobě)
  • souhlas se zpracováním osobních údajů

Vítězný uchazeč doloží výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

Vzor přihlášky a strukturovaného životopisu v euroformátu si můžete stáhnout na adrese www.prachatice.eu v sekci „Městský úřad – Volná pracovní místa

Podrobnější informace podá:

Věra Houšková, pověřená vedením KIS Prachatice,
telefon:  + 420 727 901 145, e-mail: vhouskova@kisprachatice.cz

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon oznameni-o-vyberovem-rizeni.pdf204.28 KB