Pěstouni se opět vzdělávali

pěstouni
Dne 15.12.2015 se v prostorách Informačního centra pro mládež v Prachaticích uskutečnilo poslední ze série školení pro pěstouny. Zákon těmto pečujícím osobám ukládá povinnost, kromě jiného, zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v rozsahu 24 hodin ročně.
Jaroslava Hauptmanová

Městský úřad Prachatice, se kterými mají pěstouni sepsánu dohodu o výkonu pěstounské péče školení zabezpečuje vždy v Prachaticích.. Příbuzenští pěstouni- babičky, dědové a tety rádi využívají nabídku našeho odboru. Tentokrát zajistil školení na téma Regenerace rodičovských-„pěstounských“sil, kde terapeut,  Tomáš Hajný, vedl seminář Traumatizace dětí v rodinách. Snažil se pěstounům vysvětlit různé reakce jim svěřených dětí, původ jejich výchovných problémů, různá selhání a psychicky je podpořit v jejich výchovných přístupech. V současné době je na území ORP Prachatice 29 pěstounských rodin, kteří vychovávají 42 dětí.

Toto školení se neslo i v kontextu nadcházejících vánočních svátků, kdy se za účasti sociální pracovnice, vedoucí odboru sociálních věcí, kurátora pro děti a mládež a  terapeuta hodnotil uplynulý rok, sdělovaly se zážitky z rodin, vyměňovaly se různé zkušenosti .