Poradní sbor zdravotně postižených Prachatice

postižení
Dne 9. února 2016 se na prachatické radnici proběhlo krátké jednání Poradního sboru zdravotně postižených a seniorů, které vedl místostarosta města Jan Klimeš.
Hana Rabenhauptová

Půl hodinové setkání přineslo konkrétní podněty, žádosti pro vedení města Prachatice jako např. chodník, bezbariérovost, kontejnery v oblasti přístupu k Veřejnému koupališti Hulák, nebo žádost o lavičku k zastávce směrem na Volary k OD Kaufland, financování registrovaných poskytovatelů sociálních služeb nejen pro seniory a zdravotně postižené, rozšíření pietní síně na hřbitově apod. Velkým tématem byly žádosti o finanční podporu města z Grantů 2016 a tak byli všichni pozváni na seminář, který každoročně město Prachatice odbor kanceláře starosty pro žadatele připravuje. Jak je zřejmé, tak některé podněty, žádosti seniorů a zástupců osob se zdravotním postižením jsou splnitelné hned, některé jsou naplánované, některé se řeší a některé jsou vizí …

Poradní sbor zdravotně postižených Prachatice pracuje v podobě (zástupců za každou organizaci, instituci dané oblasti) v Prachaticích od roku 2003. Jedná se o setkávání zástupců jednotlivých organizací a institucí, kteří se zabývají oblastí osob se zdravotním postižením a seniorů. Na jednotlivá setkání jsou zváni zástupci vedení města, vedoucích odborů a našich organizací. Pro poradní sbor jsou připravovány exkurze, kurzy, návštěvy jiných zařízení v ČR. Cílem setkávání je výměna informací z radnice, vedení města k občanům a zpět. Podněty, které jsou přijaty na jednání, předáváme dále ke zpracování a předložení k řešení na poradách vedoucích odborů. Na závěr každého setkání proběhne „kolečko“, kde mohou jednotliví zástupci pozvat ostatní přítomné na své akce, medializovat svou činnost. K dispozici tak jako všem ostatním jsou prostředky města v podobě Radničního listu, místní kabelové televize a internetových novin na  www.prachatice.eu.

V roce 2015 se sešel poradní sbor sedm krát. Zástupci předložili celkem 65 podnětů. Většina z nich byla díky zadání tajemníkem úřadu Karlem Pašek na poradách vedoucích odborů zadána, zajištěna, splněna. Poradní sbor vedl vždy starosta města Martin Malý, či místostarosta Jan Klimeš. Hosty byli například Jakub Hruška z Univerzity Palackého v Olomouci, který prováděl s účastníky jednání Výzkum historie paměti, nebo Jan Husák, koordinátor Národní pracovní skupiny strukturovaného dialogu. Členům poradního sboru byl nabídnut Kurz práce s médii, ale také letní exkurze po sociálních a zdravotních službách na Vimpersku, či na výstavu REHAPROTEX Brno, výstavu pomůcek pro seniory a postižení. Za účasti členů poradního sboru byla otevřena „Chodba bez bariér“ – bezbariérový vstup na městský úřad z Klášterní uličky.

V roce 2011 získalo město Prachatice Cenu za inovaci ve veřejné správě za Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů jako prostředek efektivní komunikace vedení města s veřejností, cena Ministerstva vnitra, kterou svým pokračováním stále obhajuje.

Lidé se zdravotním postižením, senioři se mohou na zástupce Poradního sboru zdravotně postižených obrátit osobně anebo prostřednictvím garanta, nebo přímo navštívit jednání Poradního sboru zdravotně postižených města Prachatice. Kontaktní emailová adresa: postizeni@prachatice.cz

Hana Rabenhauptová, referent pro samosprávu a komunitní plánování