Rada seniorů se sešla již podruhé v roce 2016

rada seniorů
Všichni členové Rady seniorů města Prachatice se sešli na radnici na druhém jednání v roce 2016 a na úvod vzpomenuli na jednoho z prvních členů, zakládajících členů RS, pana Čestmíra Jirana.
Hana Rabenhauptová

V programu byla informace o návštěvě seniorů s předsedou Jihočeské krajské rady seniorů v Českých Budějovicích a exkurzi v Českém rozhlasu České Budějovice.

Aktuálně získali zástupci seniorských organizací podněty z Fóra Zdravého města Prachatice, ze kterého vyplynulo několk témat, týkajících se přímo seniorů např. Osvětová činnost v rámci prevence – senioři, bezpečnost, Financování sociálních služeb – pravidla, Nová knihovna a Komunitní kulturní centrum, Kurz první pomoci a sebeobrany (podrobně se těmto tématům budou senioři věnovat i na dalších jednáních). Garantem RS byli osloveni, aby hlasovali v anketě.

Projednávaná byla i otázka nového člena RS, ale vzhledem k tomu, že zatím nepřišel nový návrh, byl tento bod odložen. Diskuze proběhla.

Komunitní plánování sociálních, doprovodných služeb a zdravotní péče je věčné téma. Aktuální Katalog poskytovatelů sociálních služeb získali občané prostřednictvím Radničního listu se všemi kontakty. Pracovní skupina KPSS pro oblast seniorů bude i v roce 2016, kdy se bude připravovat aktualizace pro rok 2017.

Rada seniorů opět společně i s dalšími seniory z města, díky Městské organizace Svazu důchodců Prachatice, vyrazí 8. dubna 2016 do Prahy na FOR SENIOR, veletrh pro plnohodnotný aktivní život.  

Závěr patřil podnětům od jednotlivých organizací a členů jako například“ instalace lavičky, nebo plochy na odkládání tašek u autobusové zastávky u Kauflandu, nebo pravidla pro využívání Taxíku Maxíku, úprava cest a podobně.

Hanka RH+