Radostné přátelství s Jarmilou Kadlecovou

Radostné přátelství
Pěvecké seskupení radostné přátelství je dlouholetým souborem seniorů z Městské organizace Svazu důchodců Prachatice.
Hana Rabenhauptová

Pravidelně nacvičuje týden co týden nové skladby, piluje stávající repertoár. Připravuje komponované programy, programy na téma (například vánoce, Velikonoce, Den matek a podobně. Jejich krásný zpěv nechybí na řadě vernisáží např. výstav ručních prací seniorů, písněmi dělají radost dalším seniorům např. v Domově seniorů Mistra Křišťana, či Domově matky Vojtěchy, ale jsou každoročními účastníky pěveckých přehlídek např. v Českých Budějovicích, zapívají i na celoměstských akcích (o vánocích, Pozimních slavnostech, Slavnostech Zlaté stezky a na závěr roku si zazpívali „jen tak“ i před vánočním stromkem. Děkujeme.

Vedoucí je Emilie Popielová a velice činná je zde také paní Jarmila Kadlecová, která zanedlouho bude již 80 krásných let. Gratulujeme.

Paní Jarmila Kadlecová stála u zrodu i prvotního pěveckého seskupení Radost Městské organizace Svazu důchodců Prachatice, které se posléze spojilo s dalším a vzniklo tak Radostné přátelství. Paní Jarmila Kadlecová dlouhou řadu let zastávala funkci místopředsedkyně v MěO SDČR Prachatice, byla předsedkyní revizní komise, kde je i v současné  době, pracovala i v krajských funkcích za  MěO SDČR v PT, stále je činná  v  pěveckém  sboru   Radostné přátelství. Jak napsala Marie Ludačková, vedoucí Klubu Pod Hradbami: „V Klubu důchodců Pod Hradbami je velmi aktivní, veselá, plná optimismu. Je patronkou nevidomých děvčat Marie a Jarmily Šímových, které také rády a často zpívají. Paní Kadlecová se o ně stará a dohlíží na ně.  Je ochotná besedovat s přítomnými seniory v Klubu důchodců  Pod Hradbami 55, je také dobrou kamarádkou i v partě karetního spolku i na veřejnosti.“.

Gratulujeme.

Hanka RH+