Sérii Celé Česko čte dětem zahájily pohádky z Irska

celé česko čte dětem
Cílem projektu Celé Česko čte dětem je podpora emociálního, psychického a morálního zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové a výchovné činnosti.
Jana Hulešová

Letošní ročník série je zaměřen na pohádky zemí Evropské unie a seznámení s jednotlivými státy EU. Městská knihovna Prachatice na tomto projektu spolupracuje s Eurocentrem v Českých Budějovicích a záštitu nad ním převzal vedoucí Úřadu vlády České republiky.

Letošní první čtení bylo tématicky zaměřeno na Irskou republiku a zejména irské pohádky. Ty se vyznačují tím, že se v nich vyskytuje bájný skřítek Leprikón. Děti ze ZŠ Vodňanská, které program navštívily, si vyslechly dva příběhy, ve kterých se tento zlomyslný skřítek vyskytuje. Ze zajímavostí, které se o Irsku dozvěděly, je nejvíce zaujala Guinessova kniha rekordů, která poprvé vyšla právě v této zemi. Návštěvníky také zaujala nádherná příroda tohoto „smaragdového ostrova“ nebo originální irské tance, které si zkusili i sami zatančit.

Následující čtení proběhne ve středu 10.2.2016 od 14.00 na oddělení pro děti a mládež. Rakouské pohádky bude dětem číst zástupce z Goethe Institutu v ČB a prezentace o Rakousku se ujme vedoucí Eurocentra ČB PhDr. Kateřina Šímová.

Informace poskytla: Lucie Jiraňová, knihovnice oddělení pro děti a mládež