Starosta města přijal aktivní Jarmilu Kadlecovou

Kadlecová
U příležitosti životního jubilea (80 let) přijal starosta města Martin Malý na prachatické radnici paní Jarmilu Kadlecovou, z Prachatic.
Hana Rabenhauptová

60 let žije v Prachaticích, které jak bylo zřejmé z povídání a vyprávění, má moc ráda. Přes dvacet let pracuje ve Svazu důchodců Prachatice, stála u zrodu organizace, stejně tak i pěveckého seskupení Radost a posléze Radostného přátelství. Dlouhou řadu let vystupuje při různých příležitostech se souborem Česká píseň a poslední dobou je i aktivní členkou Klubu důchodců Pod Hradbami, kde pomáhá všem ostatním, ráda se zúčastňuje akcí a aktivit, kde jsou kamarádi a přátelé. Doprovází nevidomé sestry Šímovi, obstarává jim i drobné úkony. Pro udržení vitality, zdraví a radosti prý je důležité nebýt sama, hýbá se, zpívá, stará se o druhé, hraje karty, a stále něco sepisuje (což nám také přinesla ukázat – svoji foto kroniku a stejně tak popisky k jednotlivým akcím. Je i dobrou vypravěčkou, vyprávěla o různých i krizových situacích v rodině, historii a pan starosta pozorně naslouchal, má historii také velmi rád.

Kéž by takových vitálních lidí v Prachaticích s chutí pracovat a vytvářet radost pro druhé bylo co nejvíce.

Hanka RH+