Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let 2015 – 2022, sociální a zdravotní péče

Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let 2015 – 2022, sociální a zdravotní péče
Koncem roku 2015 byl v Radničním sále Staré radnice v Prachaticích 16. 12. 2015 při veřejném projednání předložen Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let 2015 – 2022.
Hana Rabenhauptová

Jeho průřez v prezentaci představil Antonín Jurčo, vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje, nechybělo vedení města a zástupce úřadu, občan, další hosté. Plán byl k připomínkování na www.prachatice.eu. Schvalovat jej bude Zastupitelstvo města Prachatice.

V dílčích rozvojových kapitolách a v prioritní ose je též oblast sociální a zdravotní péče.

Sociální služby a zdravotní péče patří ke kvalitě a důstojnosti života. Město Prachatice plní důležitou roli zejména v koordinaci, spolupráci a partnerství mezi občany, zadavateli, zaměstnavateli či poskytovateli služeb, péče a nezbytné prevence. Jedním z hlavních cílů strategického plánu je zajištění dostupnosti a kvality sociálních a doprovodných služeb, zdravotní péče, účelné prevence a nezbytné informovanosti.

Strategický plán by měl ukazovat výhled, jak bude naše město do budoucnosti vypadat, kam bude směřovat. Jde o proces, který je stále živý. Strategický plán s přihlédnutím k potřebám města a jeho možnostem stanoví pro budoucí rozvoj tuto společnou strategickou rozvojovou vizi směřování města:

„PRACHATICE SE PROFILUJÍ JAKO HISTORICKÉ MĚSTO NA ZLATÉ STEZCE, S KVALITNÍM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM, MĚSTO BEZPEČNÉ A PŘÍVĚTIVÉ K OBČANŮM I TURISTŮM, POSKYTUJÍCÍ ŠIROKÉ SPEKTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT A KVALITNÍCH SLUŽEB.“

Hlavním cílem, též pro popisovanou oblast, je zvyšování vědomí občanů o prevenci zdraví, problematice sociálních služeb, zdravotní péčí a prevenci sociálně patologických jevů. A to se nám i prostřednictvím článků na webových stránkách města, reportáží v kabelové televizi či zpráv v Radničním listu daří. Veřejně pak prostřednictvím pracovních skupin (komunitního plánování sociálních služeb), redakční rady Radničního listu, komisí rady města (sociální a prevence kriminality), či reportáží v kabelové televizi, ale také prostřednictvím Fóra Zdravého města Prachatice (proběhne 18. 2. 2016 v Národním domě), či pracovní skupiny za účelem plnění Zdravotního plánu města Prachatice.

Máte-li jakékoliv podněty, připomínky, návrhy k dané oblasti, napište nám na e-mail pomoclidem@prachatice.cz

Hanka RH+