Světový den ledvin 10. 3.: ledvinová kalkulačka, hemodialyzační středisko nemocnice

středisko
Mezinárodní federace pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost letos vyhlásila již jedenáctý ročník Světového dne ledvin. Ten letos připadl na 10. březen. Nemocné ledviny nebolí. Věnujte pár minut prevenci.
Hana Rabenhauptová

Využijte Ledvinovou kalkulačku. Ledvinová kalkulačka vám po vyplnění všech otázek na www.ledvinovakalkulacka.cz  orientačně vypočítá riziko onemocnění ledvin a doporučí další postup. Vyplňte odpověď u všech otázek, jen tak je možné provést výpočet. Tam, kde si nejste odpovědí jistí, volte raději variantu „ne“. Upozorňujeme, že on-line výpočet nenahrazuje lékařské vyšetření. Bez ohledu na výsledek se vždy vyplatí nezapomínat na pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře a dodržování zdravé životosprávy.

Novinky / hemodialyzační středisko Nemocnice Prachatice

Nemocnice Prachatice, a. s. se i letos připojí ke Světovému dni ledvin a oslaví ho společně se svými pacienty a jejich rodinnými příslušníky. Světový den ledvin se řadí mezi jeden z mnoha dnů věnovaných lidským orgánům, které máme. Mezinárodní federace pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost letos vyhlásila již jedenáctý ročník Světového dne ledvin. Ten letos připadl na 10. březen 2016. Cílem tohoto dne, je zvýšit povědomí o nemocech ledvin, transplantaci a s tím související dárcovství orgánů.

Prachatická nemocnice se neustále snaží zlepšovat služby svým pacientům. Ke světovému dni ledvin dostali pacienti se selhávajícími ledvinami dárek v podobě dvou nových LED televizí s úhlopříčkou 80 cm, které byly umístěny na hlavní dialyzační sál. Budou tak mít větší komfort po dobu několika hodin týdně, které musí trávit na lůžkách dialýzy. Televize jsou připevněny konstrukcí tak, aby se mohly natáčet za pacientským lůžkem, a lze je sledovat z jakékoliv strany místnosti, Z pohledu prostorového vybavení tak pobyt na dialýze přináší pacientům vyšší komfort i pohodlí sledování programu z větší obrazovky, neboť dosud byly na tomto sále televizní přijímače menší. Během dialýzy tak mohou pacienti sledovat nejen televizní program, ale i zdarma využívat WI-FI připojení k internetu či poslouchat hudbu.

Dalším dárkem pro pacienty i personál oddělení jsou i dva nové dialyzační přístroje, které získala nemocnice ve spolupráci s firmou Fresenius Medical Care ČR, s.r.o., která dodává přístroje i spotřební materiál již od založení hemodialyzačního střediska v roce 1994. Špičkové vybavení střediska je dnes samozřejmostí, ale ještě více oceňují naši pacienti přátelský a individuální přístup zdravotnického personálu.

V rámci Světového dne ledvin je důležité se zmínit i o tom, proč je důležitá prevence. Ledviny jsou párový orgán velikosti jedné sevřené pěsti a jejich funkcí je zbavování odpadních látek, které jsou z těla vylučovány v moči a rovněž udržování optimální hladiny tekutin. Pro lidský organizmus jsou nezbytné stejně jako srdce či plíce. Onemocnění ledvin má vliv na další, především kardiovaskulární nemoci. Chronické onemocnění ledvin nemusí pacienta bolet. Mezi projevy může patřit krev v moči, otoky nohou, únava, vyšší krevní tlak, časté močení (zejména v noci). Čím dříve je nemoc ledvin diagnostikována, tím jednodušší je léčba a tím nižší je riziko výskytu dalších onemocnění. Selhávání ledvin v počátečním stadiu obvykle nepoznáte. Nepodceňujte prevenci a přijďte do naší nefrologické ambulance na preventivní vyšetření. Prevence nebolí, jednejte včas.

Hemodialyzační středisko v Nemocnici Prachatice, a.s. má 10 lůžek a je vybaveno 2 dialyzačními sály. Hlavní sál má 6 lůžek, z toho jedno lůžko je vyhrazeno pro akutní případy, druhý sál má 4 lůžka. V současné době je poskytována péče 45 pacientům, kteří pravidelně docházejí na hemodialýzu 3x týdně. V rámci péče o dialyzované pacienty je usilováno o přípravu vhodných kandidátů na transplantaci ledviny, aktivním přístupem zúčastněných stran přibývá transplantací ze žijících dárců (nejčastěji rodinný příslušník). V koordinaci s Transplantcentrem IKEM je zajišťováno i vyšetření pacientů po úspěšné transplantaci ledviny.

Středisko hemodialýzy v prachatické nemocnici zajišťuje hemodialýzu akutní a chronickou, hemodiafiltraci a peritoneální dialýzu. Provoz v týdnu je dvousměnný, 3x týdně třísměnný. Pro návštěvníky Šumavy v době dovolených fungují i tzv. prázdninové hemodialýzy, které jsou uskutečňovány po dohodě pacienta s naším střediskem. Prachatickou dialýzu v létě navštěvuje řada pacientů ze vzdálenějších hemodialyzačních středisek, kteří chtějí poznat krásy Šumavy či se setkat se známými, příbuznými, kteří v regionu Prachatic žijí.

V sousedství hemodialyzačního střediska funguje nefrologická ambulance, kde se personál stará o nemocné, kteří ještě nevyžadují léčbu umělou ledvinou, anebo trpí akutním onemocněním ledvin. Dispenzarizací a trvalou kontrolou se daří oddálit fatální poškození ledvin či preventivními opatřeními stabilizovat onemocnění ledvin.

Vedoucí lékař: MUDr. Eva Pauchová
Staniční sestra: Miloslava Strnadová
Telefon: 388 600 157
Fax: 388 319 127
Email: pauchova@nempt.cz

Desatero zdravých ledvin:

1. Nekuřte

2. Sportujte

3. Udržujte si správnou hmotnost

4. Jezte pestrou stravu s dostatkem zeleniny a bez nadbytku živočišných tuků a soli

5. Dostatečně pijte

6. Alkohol konzumujte jen v rozumné míře

7. Neužívejte nadměrně léky, zejména léky proti bolesti

8. Nepřecházejte infekce a naordinovaná antibiotika doberte v plné dávce

9. Kontrolujte si krevní tlak, krevní cukr, krevní tuky a moč                                                                    

10. Vyhněte se častému kontaktu s anilínovými barvami a jinými jedy

 

Hanka RH+