V domově seniorů trénovali paměť se Zdeňkem Krejsou, certifikovaným trenérem

paměť
V rámci Týdne trénování a uvědomění si mozku v pátek 18. 3. 2016 proběhla dvě setkání pro několik desítek obyvatel Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích.
Hana Rabenhauptová

Po úvodním vysvětlení smyslu Národního týdne trénování paměti, který vyhlašuje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging; specializovaná na trénování paměti pro seniory, následoval vlastní trénink.

Zhoršením paměti pozoruje řada lidí již po padesátém roku života, tu si zapomene brýle, tu, kam dala peněženku, jindy, kde má klíče, pak ale i zapomíná, zda si vzala léky, kam a v kolik má přijít …. A na to je právě trénink, trénování paměti a to jakkoli, pokud aktivizujeme mozek, tělo (křížovka, kvíz, četba, sudoku …).

Několik konkrétních cvičení připravil pro seniory Zdeněk Krejsa a pak krok za krokem se seniory prošel jednotlivé úkoly až do  jejich vyluštění. Byl mile překvapen, že například těžký úkol – čtení textu, které se skládá z písmen a čísel, hravě načetlo hned několik seniorů, stejně tak si dobře, třeba jen s malou nápovědou, poradila řada z nich se skládáním slov s přeházenými písmeny a názvy květin; cvičení Desetiboj po dvou třech opakováních zvládli mnozí další přítomní. Každý dostal cvičení i domů, pro radost, zábavu. Jak mnozí říkali, dáme úkol, až přijdou na návštěvu děti, vnoučata, sestřičky… a o to šlo. Cílem není jen učení, ale i zábava a uvědomění si ….

Trénování paměti je rychlým nástrojem pro zvýšení sebevědomí a jednou z účinných prevencí demence.

Akce je součástí celosvětové akce BRAIN AWARENESS WEEK /Týden uvědomění si mozku/, kterou pořádá organizace Dana Aliance for the Brain Iniciative v New Yorku, USA od roku 1996.

A co vy? Přečtete alespoň tuto větu?

7470 ZPR4V4 V4M UK4ZE, J4K N453 MY5L DOK4Z3 N3UV2R173LN3 V3C1!

Hanka RH+