V Literární kavárně se četlo i hrálo

knihovna
Městská knihovna Prachatice pozvala dne 4.2.2016 do Literární kavárny v Domově seniorů Mistra Křišťana herce Divadla Járy Cimrmana pana Miloně Čepelku a spisovatele a hudebníka Ing. Josefa „Pepsona“ Snětivého.
Jana Hulešová

Umělci představili své knihy „A jestli neumřel…“ a „Ženy, které rozdávají adventní věnce“, ze kterých předčítali vybrané úryvky. Pan Josef Snětivý prokládal poutavé čtení hudbou a osobitým zpěvem. Literárně–hudební beseda sklidila u návštěvníků velký ohlas. Proto se už nyní všichni těší na to, co zajímavého připraví Městská knihovna Prachatice do příští Literární kavárny, která se uskuteční za měsíc, a to 3. března.

Informace poskytla: Mgr. Eva Lopušanová, knihovnice MěK Prachatice