V našem městě opět nezdražujeme

starosta
I když je teprve počátek roku, již dnes je možné zveřejnit některé první neauditované informace o hospodaření města za minulý rok. Jedním měřítkem může být médii a kolegy zastupiteli sledovaná hodnota zůstatku finančních prostředků na konci roku, kterou je finanční rezerva města.
Jana Hulešová

Do počátku roku 2016 město vstupuje s rezervou na svých účtech v objemu 46 mil. Kč. Do této částky však není započítaná schválená 4,1 mil. Kč dotace na IT technologie, i když celá investice již byla realizována a proplacena. Tato dotace dle vyjádření ministerstva bude převedena až v roce letošním. Dá se tedy říci, že město Prachatice disponuje s rezervou rovných 50 mil. Kč. Tuto skutečnost vnímám jako vynikající výsledek poté, co naše město prošlo v loňském roce doslova investičním boomem, tedy rekordním obdobím z pohledu investic do majetku města. V jednom jediném roce město provedlo investice za zhruba 154 mil. Kč, což představuje nejvyšší objem investic od revoluce v roce 1989. Pokračujeme tedy nadále v uvážlivé politice rozvoje města jak v oblasti oprav a investic s cílem zabezpečit si zdroje formou různých dotací a grantů, udržovat přiměřenou finanční rezervu na nenadálé události, případné další projekty, investice a hlavně nedělat zbytečné dluhy, které se naopak snažíme co nejrychleji splácet a co nejvíce snížit na minimum.

Jsem rád, že mohu i letos, stejně jako v minulých letech, na tomto místě prohlásit, že kromě jedné jediné položky z různých plateb a poplatků, které město může ovlivnit, nezdražujeme. K mírnému zvýšení došlo u vodného a stočného - o 0,8%, což představuje 0,52 Kč za m3 z důvodu respektování uzavřené smlouvy se společností ČeVak a. s., která v sobě nese právo společnosti zvýšit cenu o oborovou inflaci. Všechny ostatní platby nebo zálohy za služby, jako jsou například cena tepla, daň z nemovitostí, poplatek za odpad, nájemné bytových i nebytových prostor a některé další, zůstávají po několik let nezměněné. Byl bych rád, kdybych takto pozitivní informaci mohl zde napsat i v roce příštím.

Příjemný únor.