Výběrové šetření v domácnostech

ruka s propiskou
Český statistický úřad organizuje v roce 2016 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice, které navazuje na přechozí ročníky tohoto šetření. Vlastní šetření proběhne v době od 6. února do 5. června 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Jana Hulešová

Smyslem tohoto zjišťování je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky, z toho v Jihočeském kraji v 706 domácnostech, z nichž se 416 zúčastnilo šetření již v přechozích letech. Všechny nově zařazené domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Více informací naleznete na: www.cbudejovice.czso.cz