Vystoupení České písně a soutěž o sociálních službách

pisen
Plánovat a veřejně se setkávat, diskutovat a komunikovat se dá různými způsoby.
Hana Rabenhauptová

Dalším zajímavým způsobem bylo uspořádáno setkání v Netolicích v rámci komunitního plánování sociálních služeb na ORP Prachatice za podpory Jihočeského kraje v rámci projektu Podpora procesů KPSS na ORP Prachatice, které bylo spojeno s tradičním předvánočním posezením se na pozvání starosty města Vladimíra Peška.

Starosta města Netolice již několikrát vedle dalších starostů v rámci ORP Prachatice dokázal, že ani jemu nejsou sociální služby lhostejné.

Proto také pozval koordinátora, metodika KPSS ORP Prachatice - daného území k poskytnutí informací k sociálním službám, péči v rámci předvánočního setkání v Netolicích se seniory a jejich průvodci.

Na úvod setkání přivítal starosta města Vladimír Pešek na sto seniorů z Netolic v sále Zájmově umělecké školy. Kytičkou pozdravil 3 nejstarší přítomné seniory (3 x 89 let).

Hana Trněná z Netolic, která celou akci moderovala, "rozbalovala" jeden balíček dárků za druhým v podobě jednotlivých vystoupení od dětí z mateřské školy, Domečku, ZUŠ, a to ve formě písniček, tance, hry na kytaru,…

Hosté z Prachatic měli pro netolické seniory komponovaný program ve formě několika informací k sociálním službám, soutěže a společné vystoupení České písně s lidmi se zdravotním postižením. V Netolicích nechyběl zpěv Lenky Jágerové, Marie Šímové a její sestry Jarmily Šímové.

Závěr patřil dechovce, při které pravděpodobně senioři vydrželi dost dlouho. Na stolech měli občerstvení vč. dárku, ve formě vánočky pro každého. A tak to má být.

Krásná akce ve fotografii v příloze.

Hanka RH+