Zákaz vstupu do Štěpánčina parku – do odvolání

zákaz vstupu
Zákaz se vztahuje na celý areál parku, na chodník podél parku v ulici Zlatá stezka v úseku od budovy čp. 145 až po křižovatku ulic Hradební a Zlatá stezka, na chodník podél domu čp. 145 a na prostor bývalé zahrady jeslí nad Štěpánčiným parkem, ohraničený směrem k ulici SNP zděnou zídkou nad mezí.
Marie Peřinková

Na základě § 35, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s Čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích, v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 551/1993 Sb., zákon o obecní policii a v návaznosti na § 2 a § 15 téhož zákona byl řediteli Městské policie Prachatice dán pokyn k okamžitému zajištění zákazu vstupu do Štěpánčina parku.

Zákaz se vztahuje na celý areál parku, na chodník podél parku v ulici Zlatá stezka v úseku od budovy čp. 145 až po křižovatku ulic Hradební a Zlatá stezka, na chodník podél domu čp. 145 a na prostor bývalé zahrady jeslí nad Štěpánčiným parkem, ohraničený směrem k ulici SNP zděnou zídkou nad mezí. V případě vložení výstražné informace do Krajského operačního informačního systému Hasičského záchranného sboru, týkající se upozornění na silný vítr, bude uzavřena i ulice Hradební v rozsahu od křižovatky s ulicí SNP po křižovatku s ulicí Solní.  

Zákaz vstupu se stanovuje z důvodu havarijního stavu některých stromů do odvolání.

Uzavření hojně navštěvovaného parku, který je zároveň využíván i pro zkrácení pěší trasy z ulice SNP do centra města rozhodně není příjemné a bylo k tomu přistoupeno až po důkladném zvážení všech okolností (podrobnostivpříloze) a především v zájmu zajištění ochrany zdraví, bezpečnosti a majetku. Není v zájmu města bez příčiny odstraňovat zeleň kdekoliv ve městě, avšak shromážděné podklady svědčí o tom, že předmětné stromy pro své okolí představují nebezpečí a v případě nečinnosti za veškeré důsledky nese odpovědnost město Prachatice, eventuálně Městský úřad Prachatice. Dobu, po kterou bude vstup do parku zakázán, není možné v tuto chvíli určit.

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon Pokyn starosty275.39 KB