Zdravotně postižení vystavují v centru

postižení
V rámci kampaně Města Prachatice Prázdninový pas různé organizace a jednotlivci vždy v daném roce vyhlašují akce a soutěže na léto.
Hana Rabenhauptová

Nejinak tomu bude i v roce letošním, kdy odbor kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu Prachatice již dnes připravuje Prázdninový pas na léto 2016.

V loňském roce ICM Prachatice vyhlásilo v rámci tohoto prázdninového produktu soutěž, do které se přihlásila řada dětí, osob. Sedm mladých lidí bylo se zdravotním postižením a tak jsme společně s ICM Prachatice a Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory v Prachaticích v Komunitní místnosti Na Sadech (SNP 559, Prachatice) připravili výstavu prací sedmi účastníkům soutěže se zdravotním postižením (Lence, Jitce, Slávkovi, Evě, Marušce, Karolínce a Karolínce Blance).

K vidění denně po domluvě u Hanky Vlasákové, ředitelky centra (721 001 422).

Vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Prachatice Jaroslava Hauptmanová, ocenila jednotlivé vystavovatele a popřála hodně dalších nápadů, radosti a pevného zdraví.

Hanka RH+