Aktuálně

paroží
Životní prostředí
I v letošním roce z pověření Městského úřadu Prachatice a Vimperk se pořadatel chovatelské přehlídky trofejí stal Okresní myslivecký spolek Prachatice, tentokrát ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Hradějn Vlachovo Březí.
Alena Veleková
houbové onemocnění
Životní prostředí
Na kořenových nábězích mohutného buku lesního ve Štěpánčině parku se v listopadu objevily plodnice dřevokazné houby šupinovky kostrbaté, která způsobuje křehnutí dřevní hmoty.
Marie Peřinková
třídění odpadu
Životní prostředí
Na deseti panelech víla Majolenka a soumar Oskar ukazují jak správně třídit odpady, jaký odpad patří do kontejneru příslušné barvy a kam můžeme odpad také ukládat.
Marie Peřinková
děti u čističky vod
Životní prostředí
Jak se čistí odpadní voda a kde se bere voda pitná? Odpověď na tuto otázku už znají žáci základních škol a další zájemci z řad veřejnosti v Prachaticích. V pátek 31. března pro ně pracovníci společnosti ČEVAK, a.s., provozující vodovodní a kanalizační síť v Prachaticích, uspořádali společně s městem Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod a zároveň zpřístupnili i zdroje vody pitné. Přišlo se podívat na dvě stě účastníků.
Lenka Houšková
bioodpad
Životní prostředí
Ve středu 5. dubna 2017 bude zahájen svoz bioodpadu.
Lenka Machartová
voda
Životní prostředí
Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá však lidská populace a s tím přibývá i zásahů do přírodního prostředí, jež často porušují zákonitosti, jimiž se složitý mechanismus oběhu vody řídí.
Marie Peřinková
výstava
Životní prostředí
Výstava, kterou návštěvníky provedou Víla Majolenka a Soumar Oskar, představuje na deseti panelech správné způsoby nakládání s odpady. Slavnostní otevření spojené se zahájením Dnů ochrany přírody proběhlo ve středu 1. března. Výstavu, kterou město zdarma obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., budou občané potkávat na různých místech ve městě až do 22. dubna, pak bude na stálo umístěna ke sběrnému dvoru. Tento týden výstava zdobí plot DDM, přístupná je z chodníku v ulici Ševčíkova, příští týden se přesune do ulice Zahradní.
Marie Peřinková
ptáci
Životní prostředí
V lesním porostu nad jezírkem na Lázních sv. Markéty poblíž cesty ke kapli sv. Filipa Neri (Patriarcha) je naplánováno umístění naučné stezky ptačích budek. Naučná stezka je pojmenovaná na počest nestora ochrany přírody Bohuslava Nauše.
Marie Peřinková
logo DDM
Životní prostředí
V rámci Dnů ochrany přírody v měsíci březnu proběhne cyklus přednášek a akcí z oblasti životního prostředí. Středeční odpoledne budou věnována aktivitám pro účastníky přírodovědných kroužků DDM Prachatice a dalším zájemcům z řad veřejnosti.
Lenka Houšková
tašky na třídení
Životní prostředí
Během měsíce ledna 2017 si občané vyzvedávají na Městském úřadě Prachatice, odboru životního prostředí tašky na třídění odpadů. Pokud je ještě nemáte, můžete si je stále vyzvednout, a to v úřední dny – pondělí, středa od 8 do 17 hodin (budova staré radnice, zadní trakt, druhé patro, kancelář č. 203). Pro každou domácnost máme připravenu 1 sadu tašek na třídění odpadů.
Lenka Machartová

Stránky