Aktuálně

logo
Zdravé město
Letošní anketa probíhala pouze elektronickou formou prostřednictvím jednoduché aplikace umístěné na webu města. Občané vybírali ze šestnácti podnětů dva, které považují za nejdůležitější, případně mohli dopsat podnět, který zde, dle jejich názoru, chybí. Celkem jsme obdrželi 1.471 vyplněných dotazníků. 117 podnětů zaznělo přímo v sále a 241 bylo zapsáno na webu, některé z nich se s drobnými rozdíly opakovaly.
Marie Peřinková
logo
Zdravé město
Zdravé město a jeho partneři z neziskového i podnikatelského sektoru (Oblastní spolek ČČK, Městská knihovna, Studio pro Fit, Domov seniorů Mistra Křišťana) připravili pro veřejnost rozmanitý program Dnů zdraví na duben.
Marie Peřinková
logo zdravé město
Zdravé město
Do neděle 12. března 2017 můžete hlasovat prostřednictvím elektronické ankety a podpořit tak podněty, které vzešly z Fóra Zdravého města.
Marie Peřinková
kruhový diagram
Zdravé město
Seminář pro dvě třídy studentů gymnázia Prachatice zajistilo Zdravé město Prachatice ve spolupráci s vedením gymnázia. Lektorka Dana Diváková představila studentům témata a cíle udržitelného rozvoje a tři hlavní pilíře, jimiž jsou životní prostředí, místní ekonomika a podnikání a sociální prostředí.
Marie Peřinková
zahájení fóra
Zdravé město
Fórum Zdravého města je jedním z ověřených postupů a požadovaných kritérií v procesu MA 21. V Prachaticích se pravidelně koná již osmým rokem. Pozvání k diskuzi přijalo 118 občanů, vedení města – pan místostarosta, členové Rady města a další zastupitelé.
Marie Peřinková
zahájení fora
Zdravé město
Ve čtvrtek 16. února 2017 se konalo Fórum Zdravého města.
Hana Rabenhauptová
upoutávka na film
Zdravé město
Národní síť Zdravých měst ČR připravila cca patnáctiminutový dokumentární film, který je rozdělen do tří částí.
Marie Peřinková
plakátek
Zdravé město
Ve čtvrtek 16. února od 17:00 se uskuteční ve Společenském sále Národního domu v Prachaticích - Fórum Zdravého města.
Marie Peřinková
konference
Zdravé město
Zdraví lidí je jedním z nezbytných předpokladů ekonomického i sociálního rozvoje. Zdravotní gramotnost se proto stává prioritou v mnoha zemích. Zájem o zdraví a ochota přijmout odpovědnost za vlastní zdraví stála v pozadí setkání.
Hana Rabenhauptová
logo MA21
Zdravé město
Prachatice jsou od roku 2009 členem Národní sítě Zdravých měst ČR a plně čerpají z možností, které jim členství nabízí.
Marie Peřinková

Stránky