ZŠ Zlatá stezka obhájila titul v oblasti ekologie

ocenění
Již čtvrtý titul Škola udržitelného rozvoje prvního, tedy nejvyššího, stupně byl naší škole slavnostně udělen na valné hromadě Klubu ekologické výchovy v Praze dne 24.2.2016.
Marie Peřinková

Toto hodnocení uděluje Klub ekologické výchovy ve spolupráci s ČK UNESCO opakovaně jen těm školám, které splňují náročná kritéria, na dvouleté období

a po uplynutí této lhůty musí každá z nich své environmentální aktivity a působení znovu dokládat a obhajovat.

Poprvé se stala ZŠ Zlatá stezka 240 členem KEV v roce 2003, první titul pak získala přesně před deseti lety, v roce 2006. Za tu dobu ušla škola po cestě přírodovědného zaměření velký kus cesty, stala se Ekoškolou, rozvíjí nejrůznější činnosti od sběru druhotných surovin po projekty, pracuje na vylepšování naučné stezky, spolupracuje s mnoha stejně zaměřenými organizacemi, děti se úspěšně účastní přírodovědných či výtvarných soutěží atd.

Není divu, že všichni žáci i zaměstnanci se tedy ze zaslouženého úspěchu velmi těší.

V Praze byla titul na ministerstvu školství převzít paní učitelka Irena Pilečková, která stála u začátků veškerých ekologických nápadů a činností, a které za její celoživotní profesní nasazení nejen v této oblasti patří velký dík.

Informace poskytla: Jana Mühlsteinová, učitelka I. stupně